Kalenteri

 

Pohajalainen: Kenenkään lapsen ei pitäisi tuntea turvattomuutta

27.01.2019 klo 15:41
Kenenkään lapsen ei pitäisi tuntea turvattomuutta tai häpeää arjessaan. Oulun ja Helsingin rikokset eivät olisi saaneet tapahtua. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voi koskaan hyväksyä.

Seksuaalirikokset ovat inhottavia ja lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kaikista inhottavimpia. Rikoksiin syyllistyneiden tulee saada tuomionsa. Uhrit ja heidän perheensä tarvitsevat tukea kauhean teon jälkeen. Siksi järjestöt, jotka tarjoavat tukea rikosten uhreille tarvitsevat tarpeeksi rahoitusta. Ollessani oikeusministeri viime vaalikaudella, eduskunta sääti minun aloitteestani lain rikosuhrimaksusta, jonka rikoksen tekijän on maksettava.

Nyt tarvitaan toimenpiteitä rikosten ennaltaehkäisemiseksi. Viime viikolla eduskuntaryhmät keskustelivat tarvittavista toimenpiteistä ja ryhmät olivat onneksi yhtä mieltä siitä, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia tiukennetaan. RKP:n mielestä alin rangaistus lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä pitäisi nostaa yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta, niin että rangaistusasteikko on 2-10 vuotta. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että henkilö, joka syyllistyy tähän rikokseen, tuomittaisiin aina ehdottomaan vankeustuomioon. On kuitenkin hyvä muistaa, että tiukemmat rangaistukset eivät välttämättä vaikuta suoraan rikollisuuteen. Siitä huolimatta meidän on tiukennettava seksuaalirikosten rangaistuksia.

Tässä vaiheessa pitäisi myös käynnistää seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. Muun muassa raiskaus pitäisi määritellä myös suostumuksen puutteen kautta. Sen lisäksi on tärkeää, että rikoksista ilmoitettaisiin aiempaa enemmän. Rikos ei ikinä ole uhrin vika.

Keskustelua seuranneet ovat varmasti panneet merkille eri tahojen vaatimukset siitä, että muut kuin Suomen kansalaiset pitäisi pystyä karkottamaan, jos he syyllistyvät tällaisiin rikoksiin. Tämä on jo mahdollista nykyisen lainsäädännön perusteella. Henkilöt, jotka syyllistyvät rikoksiin, joista on säädetty enimmäisrangaistuksena yli vuoden vankilatuomio, voidaan karkottaa maasta ja tätä lakia myös sovelletaan. Oikeusministerinä allekirjoitin monta karkotuspäätöstä. Sitä vastoin ihmisiä ei voi karkottaa maihin, jossa kidutus tai kuolemantuomio uhkaa tuomittua. Tämä rajoitus on kansainvälisissä sopimuksissa. Sinisten ehdotus tästä oli karkea kömmähdys. Se, että hallitus haluaa selvittää voisiko Suomen turvapaikkapolitiikkaa tiukentaa uudelleen tulkitsemalla kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, on myös osoitus siitä, että hallitus tanssii Sinisen tulevaisuuden pillin mukaan.


RKP haluaa panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Tarvitaan enemmän poliiseja, sosiaalityöntekijöitä ja nuoriso-ohjaajia, myös netissä. Yhteiskunta on tänä päivänä eri näköinen kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. Tämä on maailmanlaajuinen ongelma ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vähentämiseksi netissä tarvitaan myös paljon kansainvälistä yhteistyötä.


Meidän on käytävä avointa keskustelua lastemme kanssa siitä, miten he voivat ja mitä he tekevät, myös netissä. Teemme kaikkemme, koska välitämme nuorista ja haluamme että kaikki lapset tuntevat olevansa turvassa.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP