Ilkka-Pohjalainen: Vahvassa demokratiassa jokainen voi osallistua

31.10.2021 klo 07:48
Aloitin viikkoni Vaasassa oikeusministeriön, Pohjanmaan liiton ja Vaasan kaupungin järjestämässä seminaarissa, jonka teemana oli demokratia ja osallisuus. Seminaari oli osa hallituksen EU-tulevaisuuskonferenssia.

Tilaisuuden järjestäminen juuri Vaasassa sopi hyvin. Meillä kaikilla on opittavaa Vaasalta. Äskettäin julkistetussa kyselyssä vaasalaisten enemmistö koki itsensä onnelliseksi ja tyytyväiseksi. Tulos oli koronasta huolimatta myönteinen, ja se kertoo vaasalaisten optimismista. Esimerkiksi liikunta, vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta olivat selvästi yhteydessä onnellisuuteen.

 

Paikalla Hankenilla oli noin 100 osallistujaa ja niiden joukossa myös Euroopan parlamentin jäsen Mia-Petra Kumpula-Natri. Pääsimme keskustelemaan siitä, miten tärkeää on, että meidän luottamus demokratiaan säilyy. Pohdimme erilaisia ratkaisuja siihen, miten saisimme laajemmin eri ääniä kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Seminaarissa oli paljon nuoria osallistujia ja puhuimme siitä, miten voisimme vahvistaa myös nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan. Kansalaisjärjestöt ja kolmas sektori ovat myös keskeisessä roolissa toimivassa demokratiassa.

 

Oli erittäin sopivaa, että juuri tällä viikolla sain eduskunnassa esitellä vaalilain muutoksen, jolla mahdollistetaan äänestäminen varuskunnissa. Tämä parantaa nuorten mahdollisuutta äänestää ja tätä on myös peräänkuulutettu varusmiesten toimesta. Äänestäminen varuskunnissa olisi mahdollista jo aluevaaleissa tammikuussa. Tämä on esimerkki osallistumisen edellytysten vahvistamisesta.

 

Suomalaisella demokratialla on vahvat perinteet ja korkea arvostus kansalaisten keskuudessa. Suomen demokratiaan ja vaalijärjestelmään luotetaan. Joudumme kuitenkin koko ajan vastaamaan ympäristössä tapahtuvien muutosten asettamiin uusiin haasteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi polarisaatio, disinformaatio ja vihapuhe. Vahvassa demokratiassa jokaisen täytyy voida osallistua ja esimerkiksi asettua ehdolle vaaleissa, pelkäämättä syrjintää tai vihapuhetta. Vahvassa demokratiassa koulutus vahvistaa luotettavan tiedon lukutaitoa ja luottamusta viranomaisiin. 

 

Luottamus viranomaisiin ja demokratiaan on keskeistä myös koronan torjunnassa. Toivon, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen. Tällä tavalla voimme suojella myös heitä, jotka eivät voi terveydellisestä syystä ottaa rokotteen.  

 

Korkea rokotekattavuus on avain menestykselliseen pandemian hoitoon. Tätä viestiä on syytä toistaa, sillä virus leviää erityisesti rokottamattomien keskuudessa. THL on todennut, että rokottamaton aikuinen tulee sairastumaan koronaan ennemmin tai myöhemmin. Rokotekattavuus yli 12-vuotiaiden osalta lähenee 80 %. Vielä kuitenkin liian monella on rokote ottamatta. Seuraan huolestuneena tilannetta sairaaloissamme ja teho-osastoillamme. Tällä hetkellä Suomen teho-osastoilla on noin 30 potilasta ja suunniteltuja leikkauksia on jouduttu siirtämään. Tämä näkyy myös Vaasan ja Seinäjoen keskussairaaloissa.

 

Hoitohenkilökunta vetää raskasta rekeä ja valitettavasti korona ei tule katoamaan tänä tai ensi vuonna. Virus on erittäin sitkeäksi. Koronapassi on siksi osoittautunut olevan tarpeellinen työkalu, jotta muun muassa ravintolat voidaan pitää auki ilman rajoituksia ja isoja tapahtumia voidaan järjestää, jos vaihtoehto muuten paikallisen tartuntatilanteen vuoksi olisi rajoitusten ylläpitäminen.

 

Lopuksi haluan onnitella Vaasan Palloseuraa noususta miesten jalkapalloliigaan.

 

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja

Bloggen
Eduskunta SFP RKP