Henriksson: Saamelaisten kielellisten oikeuksien eteen tarvitaan pitkäjänteistä työtä

28.10.2022 klo 11:00
Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korostaa saamen kielten viikon yhteydessä pitkäjänteisen työn merkitystä saamelaisten kielten oikeuksien puolesta.

– Saamelaisten kielelliset oikeudet on turvattu laissa.  Alkuperäiskansana saamelaisilla on oikeus säilyttää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan, mutta kielten säilyttämiseksi elinvoimaisina tarvitaan aktiivista ja pitkäjänteistä työtä. On esimerkiksi tärkeää, että saamelaislapset voivat osallistua niin kutsuttuun kielipesätoimintaan saamen kielen kehityksen vahvistamiseksi, Henriksson sanoo.

Hallitus julkaisi kesäkuussa ensimmäisen kielipoliittisen ohjelman Suomen kotoperäisiä kieliä varten. Näihin kuuluvat saamen kielet pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

– Pienemmät kielet ovat aina haavoittuvammassa tilanteessa, joten oli erittäin tärkeää, että pystyimme laatimaan kielipoliittisen ohjelman, joka täydentää kansalliskielistrategiaa ja viitoittaa tietä pienempien kielten kielipolitiikalle pitkällä aikavälillä, Henriksson sanoo.

Kielet ovat tärkeitä paitsi kommunikoimisen, myös identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kannalta.

– On tärkeää, että varjelemme kolmea saamen kieltämme. Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. Meidän vastuullamme on ylläpitää ja luoda rakenteita, joilla varmistetaan, että saamelaisten oikeudet turvataan myös tulevaisuudessa. Tähän kuuluu myös sen varmistaminen, että saamelaisten oikeus terveydenhuoltoon äidinkielellään otetaan huomioon terveydenhuoltouudistuksessa, Henriksson toteaa lopuksi.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP