Nuorisotakuu ehkäisee myös rikollisuutta

23.09.2012 klo 15:37
Kuluneella viikolla osallistuin Euroopan neuvoston oikeusministerikokoukseen Wienissä. Kokoukseen osallistui kolleegoita 47 maasta. Euroopan neuvosto perustettiin 1949 ja sen keskeinen tehtävä on edistää ihmisoikeuksia, parlamentaarista demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

Tämän vuoden kokouksen pääteema oli toimet kaupungeissa esiintyvää väkivaltaa vastaan. Keskustelimme erityisesti nuorista rikoksentekijöinä ja uhreina sekä katu- ja lähiöjengien uusista kommunikointitavoista. Itse korostin sosiaalisen median merkitystä ja mainitsin muun muassa, että viranomaisten mukaan lukien poliisin on toimittava myös sosiaalisessa mediassa päästäkseen lähemmäksi nuorten arkea ja jengien toimintaa. Sosiaalisessa mediassa toimiva konstaapeli voidaan tavallaan katsoa edustavan nykyaikaista versiota menneiden vuosien korttelipoliisista.

Puhuimme myös paljon ennaltaehkäisevistä toimista syrjäytymiseen. Totesin, että syrjäytymistä ehkäistään parhaiten jos nuorella ihmisellä on uskoa tulevaisuuteen ja hän näkee aitoja mahdollisuuksia muokata elämäänsä. Syrjäytymisen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemisessä perheet ovat avainasemassa. Usein nuoren syrjäytyneen ihmisen muut perheenjäsenet ovat yhtä lailla avun tarpeessa. Joskus paras ratkaisu on erottaa nuori perheestään ja sijoittaa hänet esimerkiksi sijaisperheeseen jossa hän voi varttua turvallisesti paremmilla vanhempien esikuvilla. Tästäkin vaikeasta asiasta on voitava keskustella rakentavasti.

Kerroin lopuksi myös ylpeänä meidän vuoden alussa voimaan astuvasta nuorisotakuu-järjestelmästä, joka takaa kaikille alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työharjoittelu-, tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Kerroin eurooppalaisille ystävilleni uskovani vakaasti siihen, että nuorisotakuujärjestelmä myös tulee osoittautumaan onnistuneeksi toimenpiteeksi nuorisorikollisuuden ehkäisemisessä. Vanha viisaus, että hyvä koulutus- ja sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa pätee edelleen.

Kolumni Keski-Pohjanmaassa 23.9.2012