Juhlapuhe Centria AMK:n lukuvuoden avajaisissa ja 20-vuotisjuhlassa 3.9.2012

03.09.2012 klo 15:41
Uusi lukuvuosi, uudet opiskelijat ja uudet haasteet! Niinhän sitä sanotaan, ja uuden lukuvuoden ja uusien haasteiden edessä ovat niin uudet kuin vanhatkin opiskelijat, tutkijat sekä opetushenkilökunta. Täällä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa teillä on edellä mainittujen lisäksi jotain muutakin aivan uutta - nimittäin uusi nimi, Centria. Haluankin onnitella teitä lyhyestä ja ytimekkäästä nimestä, joka on käyttökelpoinen niin suomeksi kuin ruotsiksi kuin englanniksikin!

Haluaisin tässä yhteydessä onnitella myös kaikkia ensimmäisen vuoden opiskelijoita siitä, että olette saaneet halutun opiskelupaikan tässä monialaisessa, dynaamisessa ja kansainvälisessä ammattikorkeakoulussa. Tänä vuonna monella taholla käytiin kiivasta kamppailua opiskelupaikoista, ja nyt on se hetki, kun teidän pitäisi omaksua teille täällä tarjottava uusi tieto ja osoittaa haluavanne oppia ja kehittyä. Vähintään yhtä tärkeää on myös tutustua kanssaopiskelijoihinne.

Syksyn ensimmäiset viikot saattavat tuntua teistä uusista opiskelijoista hämmentäviltä, kun uutta opittavaa olisi niin paljon. Itse opiskelun lisäksi pitäisi tutustua ja totutella myös opiskeluympäristöön, opiskelukavereihin ja opetushenkilökuntaan. Tulevaisuuteen ja ammattiin investoiminen on yksi elämänne suurimmista investoinneista, ja olette nyt sen taipaleen alussa. Tulevaisuuden luomme me kaikki yhdessä. Joku on sanonut näin: ”Olen kiinnostunut tulevaisuudesta, koska aion viettää loppuelämäni siellä”. Tekemillämme päätöksillä ja valitsemillamme teillä on vaikutusta siihen, millaiseksi tulevaisuutemme kehittyy ja mitä siellä tulee tapahtumaan. On kuitenkin aina hyvä muistaa, että - jos satutte nyt tekemään vääriä valintoja tai muutatte mieltänne viidentoista vuoden kuluttua, teillä on vielä sittenkin mahdollisuus jatko-opintoihin, täydennyskoulutukseen tai jopa alan vaihtoon. Se on nyky-yhteiskunnan suuria etuja.

Selvää on, ettei kukaan voi varmuudella ennustaa tulevaa tai tietää, miltä esimerkiksi maailmantalous näyttää muutaman vuoden päästä ja miten eurokriisin vaikutukset tulevat heijastumaan Suomeen pidemmällä tähtäimellä. Mutta hyvät kuulijat, tiedämme kuitenkin sen, että Suomen kilpailukyvyn kannalta on äärimmäisen tärkeätä, että jatkamme panostamista oppimiseen ja koulutukseen. Tarvitsemme uusia innovaatioita, mutta myös olemassa olevien pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä. Ja ilman muuta on niin, että esimerkiksi palvelualan kehittämisessä on myös suuria mahdollisuuksia. Suomen valtti ei voi koskaan olla halpa työvoima, vaan hyvin koulutettu ja hyvinvoiva kansa, johonka sanaan voi luottaa niin työ- ja yrityselämässä kuin kansainvälisessäkin politiikassa.

Faktat on myös nähtävä ja tunnustettava. Tiedämme, että eläkkeelle jäävien määrä tulee maassamme ylittämään työmarkkinoille tulevien nuorten määrän. Yksi keskeisistä keskustelunaiheista niin eduskunnassa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa ylipäänsä on ollut ja on edelleen työssä jaksaminen ja työurien pidentäminen. Varhaiseläkkeelle jäävien nuorten määrä on huolestuttavan korkea. Me hallituksessa suhtaudumme tähän erittäin vakavasti ja haluamme investoida teihin nuoriin. Teillä on jo opiskelupaikka ja te olette juoksujalkaa matkalla oikeaan suuntaan - ottakaa siitä kaikki hyöty irti. Mutta myös ilman opiskelupaikkaa tänä vuonna jääneille tai aiemmin opintonsa keskeyttäneille tulee tarjota vaihtoehto. Nuorten yhteiskuntatakuu, joka astuu voimaan ensi vuonna, eli 2013, on esimerkki hallituksen pyrkimyksistä taata kaikille nuorille opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka. Teissä nuorissa on tulevaisuutemme, eikä ketään saa jättää yhteiskunnan ulkopuolelle. Suomen tulevaisuuden kannalta on myös elintärkeätä, että tämän päivän lapset ja nuoret saavat kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa on tulevaisuuden uskoa. Teitä kaikkia tullaan tarvitsemaan.

Hyvät opiskelijat,

Tulette varmasti joskus kyseenalaistamaan alavalintanne ja ehkä jopa muuttonne pois kotoa tai kotiseudulta. Mutta älkää lannistuko! Teillä on täällä tukenanne sekä taitavia tutoreita, osaavia opinto-ohjaajia että eri alojen ammattilaisia. Ajatelkaa tätä kaikkea hyvänä harjoituksena sitä päivää varten, kun siirrytte työelämään. Ammattikorkeakoulussa se päivä on aina lähellä erilaisten projektien, työharjoittelujaksojen ja ulkomaan harjoittelujen muodossa. Ja juuri tämä onkin ammattikorkeakoulujen suurin vahvuus: läpi opiskeluajan jatkuva kiinteä yhteistyö työelämän kanssa.

Muinaisilla kreikkalaisilla oli kaksi "aikaa" tarkoittavaa sanaa: kronos ja kairos (lausutaan keeros). Kronos-sanalla kuvattiin mitattavissa olevaa, määrällistä aikaa, josta me niin kovin pidämme mutta joka myös aiheuttaa meille stressiä kellonaikoineen, ajankohtineen, kalentereineen ja niin edelleen. Kairos sitä vastoin on aikaa "siinä välissä", laadullista aikaa tai "kokemuksellista aikaa". Sellaista aikaa, jota tarkoitamme, kun puhumme "vanhoista hyvistä ajoista". Olemme todella taitavia käyttämään kronosta, mutta miten on asianlaita kairoksen suhteen? Haluaisinkin tässä yhteydessä kehottaa teitä kaikkia ja etenkin teitä opiskelijoita sisällyttämään opiskeluaikaanne myös kokemuksellista löysää aikaa, ”chillailua” ja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Myöhemmin elämässänne tulette vielä monta kertaa ilolla palaamaan näihin aikoihin.

Työelämässä kohtaavat nuoret ja vanhat, kokeneet ja kokemattomammat. Silloin on syytä hyödyntää kunkin vahvuuksia ja kunnioittaa toisten tietämystä, intoa ja kokemusta. Tämä on erityisen arvokasta näinä aikoina, jolloin kaiken on oltava yhä nopeampaa ja tehokkaampaa. Ja yhdessä koettu aika unohtuu helposti.

Voi kuitenkin olla, että kaikki eivät halua olla osa teknistä kehitystä kaikkine sen mukana tuomine ilmiöineen. Facebook ja Twitter eivät kuulu kaikkien arkeen. Keskusteleminen ja empatia sen sijaan kuuluvat. Ja jokainen meistä voi vaikuttaa työpaikkansa hyvinvointiin. Itse päättää, miten toisia ihmisiä kohdellan ja puhutellaan. Ja kaikki tiedämme, että jo pieni hymy, sana huomenta, ja kevyt taputus olalle voi merkitä paljon kanssaihmiselle. Eikä se maksa mitään. Työssäjaksaminen on meidän kaikkien asia !

Tässsä kohtaa on myös paikallaan sanoa, että mielestäni Suomessa tarvittaisiin järjestelmää, joka mahdollistaisi yksilöllisemmät ratkaisut vanhetessamme. Nämä voisivat olla mitä tahansa yhä joustavampien työaikojen ja työajan lyhentämisen väliltä. Osa-aikaeläkejärjestelmästä, jossa työntekoa on mahdollista asteittain vähentää mutta joka samalla auttaa jaksamaan työelämässä pidempään, on syytä pitää kiinni. Fyysisen ja psyykkisen rasituksen määrä vaihtelee luonnostaan eri aloilla. Sekä fyysiseen että psyykkiseen kuntoutukseen tulisikin panostaa. Myös vuorotteluvapaajärjestelmää on syytä vaalia. Sitä voidaan kutsua millä nimellä tahansa, mutta kun tavoitteena on saada meidät suomalaiset työskentelemään pidempään, tulee tätä tavoitetta tukea erilaisin järjestelmin, jotka mahdollistavat yksilön omien tarpeiden ja edellytysten huomioon ottamisen. Ja olen vakuuttunut siitä, että työpaikat, joissa työntekijän terveyteen ja hyvinvointiin panostetaan erityisesti, tulevat varmasti myös tulevaisuudessa vetämään puoleensa motivoitunutta ja osaavaa henkilökuntaa.

Hyvät ystävät,

Suomi tarvitsee myös tulevaisuudessa insinöörejä, jotka kehittävät niin kansallisia kuin globaalejakin markkinoita puhuttelevia tuotteita. Tarvitsemme luovia ratkaisuja hoito- ja hoiva-alalla ja varmasti myös paljon uutta teknologiaa, mutta laitteet ja teknologia eivät koskaan voi täysin korvata ihmiskäsiä ja inhimillistä kontaktia. Henkilökunnan tarve hoitoalalla tulee tulevaisuudessa olemaan merkittävä ja kuulun niihin, jotka uskovat, ettemme pysty kattamaan tarvetta pelkästään "omalla" työvoimalla. Meidän pitää toimia nyt, jotta emme kymmenen-viidentoista vuoden kuluttua joudu toteamaan, että tilanteeseen olisi pitänyt valmistautua aiemmin ja jotta emme löydä itseämme tilanteesta, jossa meillä on liian vähän käsipareja huolehtimassa yhä suuremmasta joukosta ihmisiä. Tiedän, että Centria on tässä myös toiminut edelläkävijänä.

Ammattikorkeakoulu Centrialla on tärkeä alueellinen tehtävä. En voi painottaa tätä tarpeeksi. Niin Kokkolan seudulla, Ylivieskassa kuin Pietarsaarenseudulla Centria yhdessä elinkeinoelämän, muiden koulutusyksiköiden, kuntien sekä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa vie alueen kehitystä eteenpäin. Ammattikorkeakouluilla on erilainen alueellinen rooli kuin yliopistoilla. Se on asia mitä on syytä muistaa, keskustelussa ammattikorkeakouluverkoston tulevaisuudesta. Centria tyydyttää suurilta osin osaavan työvoiman tarpeen juuri tällä alueella, olipa kyse sitten insinööreistä, sairaanhoitajista, tradenomeista tai muusikoista. Tämän päivän Suomessa on tärkeämpää kuin koskaan ennen kouluttautua ammattiin, jossa riittää työtä sekä nyt että tulevaisuudessa. Työtä, joka koetaan inspiroivaksi ja joka vastaa saatua koulutusta.

Hyvät ystävät,

tässä yhteydessä on mahdotonta olla käsittelemättä niitä haasteita, joiden edessä ammattikorkeakoulut tällä hetkellä ovat. Rahoitusvastuu siirtyy hallitusohjelman mukaisesti valtiolle. Koulutustarjonta mitoitetaan koulutustarpeiden mukaiseksi ja oppilaitosverkosto sopeutetaan vastaamaan väestökehitystä siten, että mahdollisuudet koulutukseen ovat yhtäläiset koko maassa. Myös tämä tavoite on kirjattu hallitusohjelmaan. Ministeri Gustafsson ja hallitus toteuttaa tätä uudistusta parhaillaan ja on selvää, että oppilaitosten aloituspaikkoja tullaan vähentämään kahdellatuhannella kolmellakymmenellä (2030) vuodesta 2013. On tiedossa, että esimerkiksi media- ja kulttuurialoilla on ollut tiettyä ylitarjontaa opiskelupaikoista. Samalla aloituspaikkojen määrää tulee sopeuttaa siten, ettei vähentäminen johda alueelliseen epätasa-arvoon, jonka seurauksena tiettyjen alojen opiskelijoiden pitäisi lähteä kohtuuttoman kauas voidakseen kouluttautua itseä kiinnostavaan ammattiin.

Kaikki ammattikorkeakoulut joutuvat vähentämään aloituspaikkojaan, myös te täällä Centriassa. Toivon, että teillä kuitenkin on edelleen sekä uskoa tulevaisuuteen että jaksamista ja tahtoa kehittää toimintaanne ja koulutusohjelmianne. Teillä on nimittäin käsittämättömän tärkeä rooli tällä alueella - niin Kokkolassa kuin Ylivieskassa ja Pietarsaaressakin. OKM:n aloituspiakkamääräleikkaus vuodesta 2011 vuoteen 2013 on 130 aloituspaikaa, jolloin aloituspaikkamäärä vähenee nykyisestä 620 aloituspaikasta 490 aloituspaikkaan. Se on paljon, mutta ei mahdoton yhtälö. Uskon vakaasti siihen, että teillä on kaikki edellytykset pitää koulutus korkeatasoisena ja olla tärkeä toimija alueen tulevaisuuden kannalta.

Kotikaupungissani Pietarsaaressa otamme uuden, kauan odotetun korkeakoulukampuksen nyt ilolla käyttöön. Stiftelsen för Åbo Akademi on sen mahdollistanut. Kampus Allegron eteen on tehty työtä hyvin pitkään ja se on ollut vuosia tärkeä hanke myös KPAMK:LLE Centrialle. Ja tietenkin on niin, että Centria nyt on tärkeä osa tätä korkeakoulukokonaisuutta, joka tulee sijaitsemaan uudella kampuksella. Kampuksella, jossa koulutusohjelmat täydentävät toisiaan ja jossa kaksikielisyys on todellista ja elävää. Tästä voivat myös opiskelijanne hyötyä paitsi opinnoissaan myös etenkin tulevassa työelämässään. Allegro-kampus tuo mukanaan monimuotoisuutta, elämää ja liikettä. Se tuo mukanaan kohtaamisia eri koulutusalojen, eri puolilta maatamme tulleiden opiskelijoiden ja myös kansainvälisten opiskelijoiden välille. Voidakseen kehittyä ja voida hyvin opiskelijat tarvitsevat toisia opiskelijoita ja inspiroivan ympäristön. Tässä yhteydessä haluankin kannustaa teitä uskomaan tulevaisuuteen sekä rakentamaan ja luomaan tulevaisuutta!

Onnitteluni vielä kerran kaikille uusille opiskelijoille hyvästä valinnasta. Tehkää parhaanne! Teitä, jotka olette olleet täällä jo yhden tai useamman vuoden, haluaisin kannustaa jatkamaan ponnistelujanne - ne kantavat kyllä hedelmää! Ottakaa kaikki irti opiskeluajastanne, esittäkää kaikki hankalat kysymykset jotka suinkin vain keksitte, käyttäkää päätänne ja uteliaisuuttanne ja uskaltakaa kyseenalaistaa. Ja muistakaa myös nauttia opiskeluajastanne !

Haluan myös onnitella 20 – vuotis juhlaa viettävää Ammattikorkeakolua Centriaa. Kahdenkymmenen vuoden aikana moni opiskelija on saanut koulutuksensa ja ammattinsa tässä talossa, jonka nojalla he ovat voineet olla mukana viemässä ja kehittämässä meidän yhteiskuntaa eteenpäin eri aloilla. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on kasvanut entisestään, ja Centrian vahvuuksiin on kuulunut juuri vahva paikallistuntemus mutta myös verkostoituminen niin seudullisesti kuin myös kansainvälisesti. Tällä taipaleella on hyvä jatkaa.

Toivotan Ammattikorkeakoulu Centrialle tuloksellista ja hyvää vuotta!