Sakkopalvelusta ratkaisu sakon muuntorangaistusongelmaan

13.03.2012 klo 12:49
Mikä on oikeus ja kohtuus? Sakon muuntorangaistus on puhuttanut kansanedustajia eri puolueista jo monta vuotta. Edellisellä hallituskaudella lakia muutettiin niin, että poliisien määräämiä sakkoja ei enää ole mahdollista muuntaa vankeudeksi.
Tuomioistuinten määräämät sakot kylläkin voidaan edelleen muuntaa. Käytännössä tämä muutos merkitsi, että henkilö, jolle poliisi on kirjoittanut sakot esimerkiksi näpistyksestä tai liikennerikkomuksesta ja jolta ei edes ulos-ottoteitse saada sakot perittyä, pääsee ”niin kuin varkain” muista seuraamuksista.

Sen takia eduskunta edellyttikin vuonna 2008, että hallitus käynnistää viipymättä yhdyskuntaseuraamuksen kehittämistä koskevan kokonaistarkastelun ja huolehtii, että sen yhteydessä valmistellaan poikkihallinnollisesti tarvittavat ehdotukset sakon muuntorangaistusjärjestelmän ulkopuolelle jääville soveltuvaksi yhdyskuntaseuraamukseksi tai muuksi muuntorangaistuksen korvaavaksi toimeksi.

Nyt tämä työ on edennyt, ja täällä viikolla sain ottaa vastaan toimikunnan mietinnön yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Toimikunta esittää, että sakkojen muuntokiellosta luovuttaisiin osittain. Muuntorangaistus koskisi tulevaisuudessa myös poliisin määräämiä sakkoja, jos samanlaiset sakkorikokset toistuvat neljä kertaa vuodessa.

Näin ollen toimikunta esittää, että uusi rangaistusmuoto, yhdyskuntapalvelun kaltainen sakkopalvelu, otettaisiin käyttöön. Sakkovankeuteen tuomitut suorittaisivat sakkopalvelua, joka sisältäisi tapaamisia valvojan kanssa ja sakkopalveluun kuuluvaa toimintaa vähintään kahdesti viikossa niin, että viikoittainen tuntimäärä olisi 4-12. Tarkoituksena olisi vähentää tuomitun rikoksenuusimisriskiä esimerkiksi puuttumalla hänen päihde- ja velkaongelmiinsa. Tuomitun olisi oltava selvin päin osallistuessaan palvelun mukaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Sääntöjen rikkomisesta joutuisi suorittamaan lopputuomiota vankilassa.

Ehdotettu sakkopalvelu vaikuttaa mielestäni ensi näkemältä hyvin kiinnostavalta mahdollisuudelta. Olen tyytyväinen siihen, että nyt yritetään löytää nykyiseen epätyydyttävään tilanteeseen ratkaisu, joka lisäisi rangaistusjärjestelmän uskottavuutta mutta ei sakkovankien määrää. Meidän on osoitettava, että pikkurikoksia ei voi tehdä toistuvasti ilman rangaistusta.

Toinen asia on, että ehdotonta vankeutta muuntorangaistuksen vaihtoehtona voidaankin pitää periaatteellisesti ongelmallisena yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Jos olet riittävän rikas, pääset sakolla, jos olet köyhä, voit joutua vankilaan samasta teosta. Myös tämän takia on erittäin tervetullutta, että sakkopalvelu vaihtoehtona voitaisiin ottaa käyttöön laajemminkin.

Toimikunnan ehdotukset ovat hyvä pohja jatkovalmistelulle. Lausuntokierroksen jälkeen toivoisin, että voimme edetä tässä asiassa niin, että lakiesitys voitaisiin antaa eduskunnalle niin pian kuin mahdollista.

Kolumni Keski-Pohjanmaassa 13.3.2012