Nuorisotyöttömyys huolestuttaa!

19.12.2009 klo 13:44
Eduskunta keskusteli ensi vuoden budjetista koko viikon ja sai perjantaina hyväksyttyä ensi vuoden talousarvion kokonaisuudessaan. On aivan selvää, että tulevasta vuodesta tulee haasteellinen vuosi.
Eduskunta keskusteli ensi vuoden budjetista koko viikon ja sai perjantaina hyväksyttyä ensi vuoden talousarvion kokonaisuudessaan. On aivan selvää, että tulevasta vuodesta tulee haasteellinen vuosi. Työttömyys tulee edelleen kasvamaan, vaikkakin nyt on onneksi nähtävissä selviä viestejä siitä, että taantuman syvin vaihe on ohitettu.

Valtio velkaantuu edelleen ja lainaa otetaan noin 13 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa, että noin joka neljäs euro, joka menee valtion ylläpitämiin yhteiskuntatoimintoihin, on lainattua rahaa. Ei ole olemassa helppoa reseptiä yhtälön ratkaisemiseksi taloutemme saamiseksi jälleen tasapainoon ja markkinat vetämään. Suomihan on vientituloista niin riippuvainen. Myönteistä on kuitenkin se, että Suomen kymmenen suurimmasta vientimaasta kahdeksassa kokonaistuotanto kääntyi nousuun vuo-den kolmannella neljänneksellä. Selvää on myös, että Suomen on nyt panostettava talouden elvyttämiseen samanaikaisesti, kun hyvinvointiyhteiskuntana meidän on huolehdittava vaikeassa asemassa olevista.

Hallituksen talousarvio vuodelle 2010 kiinnittää tähän huomiota ja ottaa monien elvytystoimenpiteiden ohella huomioon kaikkein pienimpiä tuloja saavat. Perusvähennyksen korottamista 2 200 euroon pidän lämpimästi tervetulleena samoin kuin hallituksen linjausta olla leikkaamatta tulonsiirtoja kuten lapsilisä, työttömyyskorvauksia, kansaneläkettä tai opintotukia.

Erityisen huolestunut olen nuorten työllisyystilanteesta. Nuorisotyöttömyys on kasvanut voimakkaasti tämän vuoden aikana. Nyt on tärkeää ryhtyä voimakkaisiin toimenpiteisiin kasvavaa nuorisotyöttömyyttä vastaan. Meillä ei ole varaa antaa koulutettujen nuorten tottua olemaan vailla työtä. Heidän tulee tuntea itsensä tarpeellisiksi, päästä mukaan työelämään ja osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen. Talousarvioesitykseen sisältyykin useita elementtejä, joilla tuetaan nuorten työllisyyttä. Esimerkkinä mainittakoon, että nuorten työvoimakoulutusta ja työpajoille työllistymistä lisätään ja oppisopimuskoulutuksenpaikkojen löytämistä tehostetaan. On myös muistettava, että meillä on odotettavissa tuleva työvoimapula. Siitä väestörakenteemme pitää huolen. Tämä vaatii määrätietoisia ja kohdennettuja toimenpiteitä, jotta olemme varautuneita kun taloutemme lähtee taas nousuun. Silloin kaikkien työpanosta tullaan tarvitsemaan, jotta pyörät voidaan pitää pyörimässä maassamme ja siten pystyä takaamaan hyvinvointi myös tulevaisuudessa.

Hallitus panostaa ensi vuonna enemmän rahaa myös niin kutsuttuun etsivään nuorisotyöhön, ja täs-sä kunnilla on nyt oiva tilaisuus hakea projektirahoitusta ja kehittää uusia toimintatapoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia lukijoita kuluneesta vuodesta. Olen erittäin iloinen siitä, että Keskipohjanmaa ja Kokkola tulevat vuoden alusta kuuluumaan samaan yhteistyöalueeseen Pietarsaaren seudun kanssa. Se antaa myös toivoa kehittyvälle yhteistyölle seutujemme välillä tulevina vuosina. Toivotan kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua.

Anna-Maja Henriksson