Missä järki aluehallintouudistuksessa?

21.11.2008 klo 14:00
Valtion aluehallintouudistuksessa tapahtuu tällä hetkellä ratkaisevia asioita. Vanhan Vaasan läänin alue on uskomattomalla tavalla onnistuttu tekemään uudistuksen suurimmaksi ongelmaksi ja pulmakiveksi.
Valtion aluehallintouudistuksessa tapahtuu tällä hetkellä ratkaisevia asioita. Vanhan Vaasan läänin alue on uskomattomalla tavalla onnistuttu tekemään uudistuksen suurimmaksi ongelmaksi ja pulmakiveksi. Suuret kysymykset ovat Keskipohjanmaan suuntautuminen, pohjoiseen Ouluun päin tai eteläinen suunta Pietarsaarenseutua ja Vaasaa päin. Toinen on kysymys niin kutsutun "Ellu-viraston" sijoittamisesta Vaasaan tai Seinäjoelle.

Kun uudistuksia lähdetään tekemään, päämääränä pitää olla järjestelmän parantaminen suhteessa vanhaan. Nyt näyttää siltä, että Pohjanmaalla voi käydä päinvastoin!

Mitä Keskipohjanmaan suuntautumiseen tulee, esittelevän ministerin tulisi ottaa huomioon myös muut seikat kuin Keskipohjanmaan maakuntahallituksen hyvin niukalla ääntenenemmistöllä (6-5) syntynyt päätös. Kokkolan kaupunki, maakunnan keskuspaikkakuntana on selvällä valtuuston enemmistöpäätöksellä päättänyt että suuntauksen tulee olla kohti etelää, Pietarsaaren seudun ja Pohjanmaan maakuntaan päin. Faktaa on se että juuri tämä alue, Pohjanmaa ja Keskipohjanmaa, muodostavat nykyisen TE-keskusalueen. Missään muualla Suomessa ei poiketa tästä peruslähtökohdasta.

Uudistuksen yhtenä päätavoitteena on palvella elinkeinoelämää. Jos tällä myös todella tarkoitetaan jotain, pitäisi kuunnella elinkeinoelämää. Pohjanmaan kauppakamarin teettämän selvityksen perusteella suuri enemmistö yrityksistä niin Kokkolan, Pietarsaaren kuin Vaasan seudulla on selkeästi sitä mieltä että suuntauksen tulee olla etelään päin. Huomatkoon että Pohjanmaan kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluu myös koko rannikko Kristiinankaupungista Kokkolaan.

Pendelöinti, siis työmatkailu Kokkolan ja Pietarsaaren seudun välillä on yleistä. Yhteinen työssäkäyntialue ei ole aivan vähäinen. Koulutusyhteistyötä näillä seuduilla on paljon, niin ammattikoulu- kuin ammattikorkeakoulupuolella. Sen lisäksi Kokkolalla ja Pietarsaarella on yhteinen pelastusalue sekä vuodenvaihteesta lähtien myös yhteinen poliisipiiri. On perusteltua kysyä miten näiden ohjaaminen onnistuisi tulevaisuudessa kahdesta eri "Allusta" käsin?

Entä kysymys Ellun päätoimipaikasta? Vaasa vai Seinäjoki? Vaasan tiepiiri ja Länsi Suomen ympäristökeskus, joilla molemmilla on pääpaikkana Vaasa, käsittävät tänä päivänä kaikki kolme Pohjanmaan maakuntaa, eli Pohjanmaan, Keskipohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan. On vaikeaa löytää kunnon asiaperusteita sille, että näiden toimivien virastojen toiminnat ja henkilökunta siirretään Seinäjoelle. Myös taloudelliset syyt puhuvat sen puolesta, että Vaasasta tulisi tehdä Ellun päätoimipaikka. Jo uusien tilojen vuokraaminen Seinäjoella tulee maksamaan. Henkilöstön vastentahtoinen siirto tulee huonontamaan työilmapiiriä, ja ruotsinkieltä osaavan henkilöstön löytäminen Seinäjoelta tulee olemaan hyvin ongelmallista. Kokonaistarkastelu jossa arvioidaan niin hyöty- kuin haittapuolet kummankin vaihtoehdon osalta, tulisikin nyt tehdä puolueettomasti ennen varsinaisten päätösten tekemistä.

Uudistuksen valmistelussa piti mahdollisuuksien mukaan "ottaa huomioon liikenneyhteydet, kieliolosuhteet, väestön ja yritysten määrät toimialueilla, toimialueiden erityispiirteet sekä tuotannolliset ja taloudelliset syyt". Tätä ei saa unohtaa. Rkp:n lähtökohtana on etsiä rakentavia ratkaisuja yllämainittuihin ongelmiin. Toivonkin että samaa rakentavaa henkeä löytyisi muistakin hallituspuolueista.

Anna-Maja Henriksson
kansanedustaja