Päätöksillä on merkitystä!

31.08.2008 klo 16:09
Kesä on jäämässä taaksemme ja päätöksenteko niin kunnissa kuin eduskunnassa on pääsemässä taas hyvään syysvauhtiin.

Kesä on jäämässä taaksemme ja päätöksenteko niin kunnissa kuin eduskunnassa on pääsemässä taas hyvään syysvauhtiin. Eduskuntahan aloittaa varsinaisen syysistuntokautensa 9. syyskuuta, mutta jo monta viikkoa päivät ovat olleet täynnä työtä. Ja niin pitääkin olla.

Kokkolassa kävin vierailulla noin viikko sitten, ja yhtenä aiheena keskusteluissa nousi esille Kokkolan ja Keskipohjanmaan maakunnan tuleva suuntautuminen kun valtio uudistaa aluehallintonsa näillä näkymin vuonna 2010. (nk. ALKU-projekti).

Perusteltua tietenkin on ensin kysyä, minkä takia ylipäätänsä uudistusta tarvitaan? Aika laajaa yhteisymmärrystä taitaa olla siitä, että tämän päivän lääninhallitukset ovat aikansa eläneet. Ei taida olla liioittelua jos väittää että koko uudistushanke on lähtenyt käyntiin siltä pohjalta. Ylipäätänsä voi sanoa, että kun uudistuksia lähdetään tekemään, päämääränä pitää olla paremmin toimiva järjestelmä kuin voimassa oleva.

Tällä hetkellä elämme hankkeen välivaihetta. Aluejakotyöryhmä ei pystynyt antamaan yhteistä ehdotusta, vaan väliraportti julkaistiin puheenjohtajan (Teemu Erikssonin) ilmoituksena. Sinänsä aika omalaatuista. Kommentit ehdotuksesta on pyydetty maakuntaliitoilta syyskuun puoleen väliin mennessä. Elinkeino -, liikenne-, ja luonnonvarakeskuksia (Ellu) olisi väliraportin mukaan 9 + 6. Kaikkialla Suomessa, paitsi Kokkolanseudulla nämä ”Ellut” määräytyvät tämän päivän TE-keskus alueiden mukaisesti. Sen sijaan että Kokkola ja Keskipohjanmaa olisi samaa aluetta Pohjanmaan kanssa, ehdotuksessa lähdetään siitä että Keskipohjanmaan tulisi kuulua samaan alueeseen kuin Oulun seutu, siis Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan kanssa. Ja näin on sitten myös Aluehallintoviraston (Allun) osalta, jossa Keskipohjanmaa jopa olisi Lapin kanssa samassa laajemmassa aluejaossa. Ei ihme että asiasta on syntynyt Kokkolan seudulla keskustelua!

Olen iloinen siitä että Kokkolan kaupunginhallitus omassa kannanotossaan päätti että suuntaus pitäisi olla etelään eikä pohjoiseen, siis Pietarsaaren seudun ja Pohjanmaan maakuntaan päin. Miksi? Siihen on monta syytä. Ensinnäkin niin uudistus pitää tehdä elinkeinoelämää palvelevaksi. Tulevaisuuden ”Ellut” tulee korvata tämän päivän TE-keskuksia ja tiepiiriä. Kun tarkastelee elinkeinoelämän ja yritysten toimintaa niin Keskipohjanmaalla kuin Pohjanmaalla, ei voi olla huomaamatta että monet yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä tällä alueella. Onhan heillä myös yhteinen Kauppakamari. Myös ihmiset, työntekijät, liikkuvat aktiivisesti Kokkolan – ja Pietarsaaren seudun välillä. Yhteinen työssäkäyntialue ei ole aivan vähäinen. Koulutuksen puolella näillä seuduilla on paljon yhteistyötä, niin ammattikoulutuksen kuin ammattikorkeakoulupuolella, joitakin esimerkkejä mainitakseni. Muitakin löytyy. Kun ottaa huomioon, että aluejakotyöryhmän tehtävän raameissa oli määritelty, että ” mahdollisuuksien mukaan valmistelussa otetaan huomioon liikenneyhteydet, kieliolosuhteet, väestön ja yritysten määrät toimialueilla, toimialueiden erityispiirteet sekä tuotannolliset ja taloudelliset syyt”, on erittäin vaikeata ymmärtää millä perusteilla väliraportin antaja päätyi ehdottaa niin kuin ehdotti.

Paras ratkaisu olisi mielestäni uudistus jossa lähdettäisiin kohti vanhan Vaasan läänin aluetta. Keskipohjanmaa ja Pohjanmaa muodostaisivat luontevan ”Ellu-alueen”, Kokkolassa ja Vaasassa säilyisivät palvelut. Laajennettuna Etelä-Pohjanmaan kanssa, alue olisi erittäin vahvaa aluetta laajempaan aluejakoon. Toivottavasti on vielä tahtoa yhteisen linjan löytämiseksi.

Anna-Maja Henriksson
kansanedustaja