LEHDISTÖTIEDOTE 12.8.2008

12.08.2008 klo 16:12
Anna-Maja Henriksson: Poliisihallintouudistus huolestuttaa!
Poliisin alueellisten yksiköiden asema turvattava!
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta alueellisten yksikköjen asema määritellään laissa poliisin hallinnosta, ja miten hallitus aikoo turvata alueellisten yksiköiden ruotsinkieliset palvelut, kysyy kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp) kirjallisessa kysy-myksessään, jonka hän jätti 12.9.

Valtioneuvosto päätti 15.11.2007 korvata edelliset 90:ä kihlakunnan poliisiasemaa 24 poliisilaitoksella 1.1.2009 alkaen. Jotta ruotsinkieliset palvelut turvattaisiin, päätettiin perustaa neljä alueellista yksikköä niissä kaksikielisissä poliisilaitoksissa, joissa ruotsinkieli oli ollut enemmistökielenä ja työkielenä ennen muutosta.

– Nyt tosin alueellisen yksikön juridinen määritelmä on epäselvä, Henriksson huomauttaa. Tämä koskee Pohjanmaan ja Tu-runmaan yksiköitä. Poliisihallintolaki ei ylipäätänsä sisällä käsitettä "alueellinen yksikkö". Myös sisäasiainministeriössä tähän kiinnitettiin huomiota ennen kuin poliisihallintolaki luovutettiin valtioneuvostolle. Henriksson jatkaa, että meillä pitäisi olla sel-vyys alueellisten yksiköiden asemasta ja toimivallasta ennen 1.1.2009.

– Nyt uudistusta valmistellaan täyttä päätä maan poliisilaitoksissa, ilman että alueellisten yksiköiden asema on lyöty lukkoon, Henriksson sanoo. Jotta alueelliset yksiköt käytännössä pystyisivät toimimaan ruotsin kielellä, ja palvelemaan väestöä ruotsik-si, olisi erittäin tärkeää, että näillä olisi jonkinlainen autonomia esim. rikostutkinnassa, järjestyspoliisin toiminnassa, henkilöstökysymyksissä ja lupamenettelyssä.
– Tiukka linjaorganisaatio, jossa alueellisella yksiköllä ei ole selvää asemaa, ja jossa siltä puuttuu riittävät toimivaltuudet johtaa rikostutkintaa, voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa tutkinnanjohtajalla ei ole riittäviä ruotsinkielentaitoja, sanoo Henriks-son.