LEHDISTÖTIEDOTE 25.9.2007

25.09.2007 klo 17:22
Anna-Maja Henriksson haluaa panostuksia lapsi- ja nuorisopsykiatriaan sekä oikeudenmukaisuutta yksinhuoltajille!
Kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp) haluaa talousarvioaloitteessaan, että eduskunta ensi vuoden valtion talous-arviossa panostaa psykiatrisiin palveluihin lapsille ja nuorille.
– Lasten ja nuorten mielenterveys on alue, joka vaatii enemmän huomiota. Tänä päivänä monet lapset ja nuoret voivat henkisesti pahoin. Viime vuosina eduskunta on korvamerkinnyt rahoja käytettäviksi nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön lasten ja nuorten psykiatriassa. Näin on syytä jatkaa, jotta voimme varmistaa, ettei tätä sektoria sivuuteta normaa-lin talousarvion yhteydessä, sanoo Henriksson.

Henriksson haluaa, että lasten- ja nuorten psykiatriset palvelut turvataan asettamalla 8 000 000 euroa käytettäviksi ensi vuoden talousarviossa.

– On hyvä, että yksinhuoltajakorotus nostetaan 10 euroa lapselta ensi vuonna, toteaa Henriksson. Henrikssonin mukaan kaikkien yksinhuoltajien pitäisi kuitenkin saada pitää lapsilisän yksihuoltajakorotuksen kokonaisuudessaan. Tänään järjes-telmä ei toimi niin niiden osalta, jotka elävät toimeentulotuella.
– Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi olisi oikein irrottaa lapsilisän yksinhuoltajalisä toimeentulotuesta, jotta kaikkia maamme yksinhuoltajia todella kohdeltaisiin tasavertaisesti tässä suhteessa, painottaa Henriksson. Siksi hän on tehnyt talousarvioaloitteen, jossa hän esittää 8,7 miljoonan euron lisämäärärahan osoittamista tämän epäkohdan kor-jaamiseksi.