LEHDISTÖTIEDOTE 19.9.2007

19.09.2007 klo 17:29
Anna-Maja Henriksson: Vihdoinkin kevennetään perintöveroa!
Talousarvioesitys 2008 sisältää paljon myönteisiä asioita, jotka on syytä nostaa esille, sanoi kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp) talousarviopuheessaan eduskunnan talousarvioväittelyssä. Muun muassa kansaneläkkeen korotus 20 €:lla, yksinhuoltajakorotuksen korotus 10 €:lla, sekä opintotuki 15 %:lla.

Erityisen iloinen hän on, että vihdoinkin saadaan perintöverouudistus.
– Rajankorotus tämän päivän 3.400 eurosta 20.000 euroon, on erityisen tervetullut. Enemmistö, jotka perivät, ovat rintaperillisiä, ts. lapsia ja kuolleen lapsenlapset, tavallisia ihmisiä eri elämänvaiheessa, opiskelijoita, palkansaajia, työttömiä ja eläkeläisiä. Heille, uudistuksella on suuri merkitys, sanoo Henriksson.
– Pitäisi myös, kun pykäliä stilisoidaan, saada aikaan sellainen muutos, että tapauksissa jossa perintö on niin suuri, että vero on maksettavaa, rintaperillisten ei tarvitsisi maksaa veroa ennen kuin he todellakin saavat perinnön haltuunsa, huomauttaa hän.

Tärkeä askel mahdollisimman oikeudenmukaisen tuloverotuksen aikaansaamiseksi on eläkeläisten verotuksen oikaisu, joka tehdään tä-män vuoden talousarvioesityksessä. Eläkeläisiä ei tule verottaa ankarammin kuin palkansaajia. Tämä epäkohta korjataan nyt.

Henrikssonin mukaan on erityisen tärkeää maan kilpailukyvylle että kansalaisilla on hyvä terveys ja siksi on kaikessa päätöksenteossa huomioitava kansanterveysnäkökulma. Erityisesti lasten ja nuorten psyykkinen terveys vaatii suurempaa huomiota, hän katsoo.
– Alkoholi on suuri syy liikenneonnettomuuksiin ja kotiväkivaltaan, ja siksi on erityisen tärkeää, että nyt voimme korottaa alkoholiveroa, sanoi Henriksson. Omasta mielestään Henriksson on kuitenkin sitä mieltä, että väkevän viinan valmisteveron korotus olisi saanut olla korkeampi, ja on siksi tyytyväinen hallituksen ehdotukseen siitä, että palataan kysymykseen ensi vuonna.

Suomi tarvitsee elinvoimaisia alueita. Infrastruktuurilla, johon kuuluvat tiet, satamat sekä juna- ja lentoyhteydet, on tässä suhteessa ratkaiseva merkitys. Vaasan vaalipiirin alue ja Pohjanmaa eivät ole poikkeuksia. Tässä suhteessa talousarvioesitys jättää vielä toivomisen varaa, huomauttaa Henriksson.