Oikeudenmukaisuutta omaishoitajajärjestelmään (PS, 12.4.2015)

12.04.2015 klo 14:36
Yhteiskuntamme ei pärjäisi ilman omaishoitajia. Vanhustenhuollossa heillä on jo tänä päivänä erittäin merkittävä rooli. Kun väestömme vanhenee, tulee myös omaishoitajien määrä lähivuosina kasvamaan. Omaishoitajat on ryhmä, joka tekee hartiavoimin raskasta työtä, jotta lähiomaiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämä tuo samalla myös säästöjä yhteiskunnan hoitokustannuksiin.

Oikeudenmukaisuutta omaishoitajajärjestelmään


Yhteiskuntamme ei pärjäisi ilman omaishoitajia. Vanhustenhuollossa heillä on jo tänä päivänä erittäin merkittävä rooli. Kun väestömme vanhenee, tulee myös omaishoitajien määrä lähivuosina kasvamaan. Omaishoitajat on ryhmä, joka tekee hartiavoimin raskasta työtä, jotta lähiomaiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämä tuo samalla myös säästöjä yhteiskunnan hoitokustannuksiin.

Minun ja RKP:n mielestä omaishoitajien työlle on nyt annettava tunnustusta ja laadittava kaikkia omaishoitajia kattava tasavertainen korvausjärjestelmä. Tällä hetkellä omaishoitajien korvausten maksamisen kriteerit vaihtelevat eri kuntien välillä, mikä asettaa omaishoitajat eriarvoiseen asemaan. Tämä ei ole oikein. Omaishoitajan työ on yhtä tärkeää ja arvokasta riippumatta siitä, missä kunnassa sattuu asumaan. Yhdenvertaisen järjestelmän saavuttamiseksi korvaukset tulisi siirtää Kelan maksettaviksi yhtenäisten kriteerien perusteella.

Erittäin tärkeää olisi myös huolehtia omaishoitajien jaksamisesta. Siksi omaishoitajien työtä kodeissa pitäisi helpottaa niin, että he myös käytännössä pystyvät käyttämään lakisääteisiä vapaapäiviänsä. Omaishoitajat ovat vapaapäiviänsä ja korvauksensa todellakin ansainneet.

Anna-Maja Henriksson
Oikeusministeri
Eduskuntavaaliehdokas, RKP