Henriksson ja Blomqvist: Kaikilla kansalaisilla oltava sama oikeusturva

12.05.2016 klo 17:32
Henriksson ja Blomqvist muistuttavat oikeusministeriötä tarpeesta arvioida käräjäoikeusuudistuksen vaikutuksia kansalaisten kielellisiin oikeuksiin.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja kansanedustaja Thomas Blomqvist keskustelivat tänään oikeusministeri Jari Lindströmin kanssa muun muassa Porvoon ja Raaseporin käräjäoikeuksien säilyttämisestä esitetyssä käräjäoikeusuudistuksessa. Keskustelut sujuivat hyvässä hengessä.

- Uudistuksen potentiaaliset säästöt ovat erittäin pieniä valtiontalouden tasapainottamisen näkökulmasta. Samalla käräjäoikeuksien lakkauttamisen aiheuttamat vahingot ovat moninkertaiset. Mikäli kaikki esitetyt käräjäoikeudet lakkautetaan kasvavat yksittäisten kansalaisten etäisyydet lähimpään käräjäoikeuteen huomattavasti. Se johtaa siihen, että kansalaisten oikeusturva jatkossa riippuu asuinpaikasta. RKP:n varjobudjetti osoittaa, että säästöjä voidaan tehdä muualta, Blomqvist sanoo.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että kielellisten vaikutusten arviointi tulee tehdä, jos hallinnollisilla muutoksilla voi olla vaikutusta kansalaisten mahdollisuuksiin saada palveluja omalla kielellään. Henriksson ja Blomqvist muistuttavat oikeusministeriötä tarpeesta arvioida käräjäoikeusuudistuksen vaikutuksia kansalaisten kielellisiin oikeuksiin.

- Kun huomioidaan kaksikielisten käräjäoikeuksien merkitys kaksikielisillä alueilla, on selvää, että Porvoon ja Raaseporin käräjäoikeudet tulee säilyttää. Uudistuksen yhteydessä on myös varmistettava riittävä määrä kielitaitoisia tuomareita ja henkilökuntaa sekä auskultaatiopaikkojen riittävyys, sanoo edellisen hallituksen oikeusministeri Henriksson.