Ilkka-Pohjalainen: Tulemme selviämään

22.03.2020 klo 15:10
Elämme poikkeuksellisia aikoja. Tämä lause on tullut viimeisten viikkojen aikana todella tutuksi. Maassamme on nyt poikkeusolot. Sen on hallitus yhdessä presidentin kanssa todennut. Sitä ei ole rauhan aikaan Suomessa aikaisemmin tapahtunut.

Vuonna 2011 olin esittelevä ministeri, kun nykyinen valmiuslaki hyväksyttiin. En osannut silloin kuvitellakaan, että eduskunta 18. maaliskuuta 2020 päättää hyväksyä valtioneuvoston esittämät valmiuslain käyttöönottoasetukset perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Syyskuun 13. päivänä 2011 sanoin eduskunnassa näin:

”Arvoisa puhemies! Mainitsin jo aikaisemmin, että valmiuslaki on erityisen vakavien kriisitilanteiden laki. Merkittävin nyt ehdotettava soveltamisalan muutos on vaarallisen tartuntataudin, pandemian, lisääminen soveltamisalaan. Muilta osin lain soveltamisalaa rajaavaa poikkeusolomääritelmää on nykyaikaistettu. Samoin kuin nykyistäkin lakia, myös uutta valmiuslakia voitaisiin kuitenkin soveltaa vain, jos tilannetta ei voida hallita viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.”

Käydessäni vuonna 2010 valtakunnallisen maanpuolustuskurssin sain kriisiharjoituksessa kunnian toimia viikon pääministerinä.

Nyt huomaan, kuinka paljon hyötyä siitä harjoituksesta oli, sillä siellä harjoiteltiin nimenomaan tämän kaltaisten tilanteiden varalle. On ollut rauhoittavaa tietää, että Suomessa tätä kriisiä hoitavat osaavat viranomaiset ja kyvykäs valtion johto.

Toimenpiteet, joiden tarve nyt johti valmiuslain käyttöönottoon, ovat sellaisia, joiden katsomme hallituksessa parhaalla tavalla suojelevan suomalaisia ja rajoittavan korona-viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia.

Nyt on tärkeää välttää lähikontakteja. Myös siksi päätettiin koulujen sulkemisesta ja etäopetuksen aloittamisesta.

Erityisesti ikäihmisiä ja riskiryhmään kuuluvia tulee suojella mahdollisimman hyvin tartunnalta. Hallitus haluaa siksi vahvasti suosittaa, että 70 vuotta täyttäneet pysyvät mahdollisimman paljon kotona.

Haluamme ennen kaikkea varmistua siitä, että sairaalat pystyvät antamaan hoitoa kaikille sitä tarvitseville.

Tasaamalla tartuntakäyrää siten, että kaikki eivät sairastuisi samaan aikaan, saavutamme parhaan mahdollisen tuloksen. Siksi meidän kaikkien on nyt seuraavat neljä viikkoa elettävä hieman eri tavalla kuin mihin olemme tottuneet.

Tilanne on hyvin vakava myös yrityksillemme ja Suomen taloudelle.

Hallitus kantaa vastuuta tilanteesta ja tekee kaiken voitavan estääkseen terveiden yritysten kaatumisen ja varmistaakseen, etteivät työpaikat häviä.

Nyt on tärkeää turvata niin suurten kuin pientenkin yritysten rahoitus. Siksi turvaamme muun muassa yksityisyrittäjien ja freelancereiden toimeentulon työttömyysturvan kautta ja korotamme Finnveran valtuuksia merkittävästi.

Pankit ovat käytännössä tässä keskeisiä toimijoita. Finnvera takaa, pankit jakaa.

Meitä maailman onnellisinta kansakuntaa on koeteltu aikaisemmin, mutta moderniin aikaan ei koskaan tällä tavalla.

Yritysten lisäksi meidän on nyt tuettava toisiamme, soitettava toisillemme ja oltava yhteydessä verkon kautta.

Ja toki voi olla hyvä käydä kävelyllä raittiissa ilmassa.

Toivon jaksamista kaikille!
 

Anna-Maja Henriksson
Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja