Kalender

 

 

15.2.2018 Ordförandedebatt, Borgå

17.2.2018 Riksskinnutställning och kvällsfest för farmarkåren, Seinäjoki

21.2.2018 Diskussion om den svenskspråkiga vårdens framtid, 
Plats: G18, Helsingfors
Tidpunkt: 15.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumn, VBL: Internationella impulser

12.10.2017 kl. 14:44
Jag minns min studietid med värme i hjärtat. Det är tiden i mitt liv då jag haft stora insikter om mig själv och mina intressen. Det blev klart för mig att samhället runt omkring mig kan göras bättre, att det är genom juridiken jag kan påverka och jag lärde mig att ta ansvar för mig själv och min omgivning.

Samtidigt byggde jag relationer till människor som betytt väldigt mycket för mig. Ännu idag har starka band till dem. Jag vill att dagens och morgondagens studerande ska ha bästa möjliga förutsättningar att lägga sin egen grund för sin egen framtid, liksom jag gjorde för så många år sedan.


Globaliseringen är ett faktum. Det känns som världen krympt. Vi kan ta del av det som sker på andra sidan jordklotet i realtid. Vi kan tala med varandra över nätet. Vi behöver inte mera beställa fjärrsamtal via telegrafen. Globaliseringen har alltså också fört mycket gott med sig. Det ska även unga människor få ta del av. Studier utomlands, antingen genom utbyte eller hela programhelheter, stöder unga människors utveckling. Speciellt en aktiv samverkan mellan de nordiska länderna är viktigt eftersom det är ett kortare steg för en studerande att ta då vi har liknande kultur, samhällen och till viss del även språk.

Sedan förra våren har det ändå blivit svårare för finländare att bli antagna till universitet och högskolor i Sverige. Det är på grund av att Universitets- och högskolerådet gjort ändringar i hur finländska och svenska betyg jämförs. Situationen oroar mig och därför har jag även tagit upp frågan med mina kolleger i Sverige. Sveriges Center har tagit situationen med finländares försvårade möjligheter till studier i Sverige på allvar. Centerpartiets riksdagsledamot Fredrik Christensson och Alliansen har lyft upp problematiken i Sveriges riksdag och Christenssons insatser ger hopp om förbättrade möjligheter för finländska ungdomar att studera i Sverige igen.

Jag skulle samtidigt välkomna och gärna se svenska och andra nordiska ungdomar uppfatta Finland som ett potentiellt land för dem att studera i. Den fria rörligheten i Norden har varit vår styrka och stolthet allt sedan 50-talet. Vi har allt att vinna på att unga har möjlighet att välja mellan studier i hela Norden och att forskare kan lära sig av och bidra till det akademiska på flera olika håll i Norden. Vart och ett land för sig är en liten aktör, men tillsammans och genom samarbete kan vi ge bättre möjligheter för våra invånare och vara framgångsrika internationellt.

En fungerande rörlighet för studerande i Norden hänger dels ihop med hur vi lägger upp våra antagningssystem samt vilka krav vi har i utbildningen och på arbetsmarknaden. En fri rörlighet mellan de nordiska länderna hänger dock även ihop med fungerande infrastruktur. I Österbotten är vi därför många som hoppas att regeringen infriar löftet och ser till att medel för Midway Alignment-projetet och den nya kvarkenfärjan reserveras i följande tilläggsbudget. Jag litar här på finansminister Orpos ord.

Det är med glädje och tacksamhet jag ser tillbaka på min egen studietid. En del av mig kommer ändå alltid att fundera på vilka lärdomar och erfarenheter jag fått om jag valt att studera utomlands. Därför hoppas jag att alla som vill ska ha möjlighet till internationella upplevelser under studietiden, men även att de ska återvända och ha nytta av dessa i det finländska samhället. Så du som är ung, åk gärna utomlands, men kom gärna också tillbaka!

 

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot, partiordförande

SFP

Bloggen
Riksdagen SFP RKP