Kalender

 

 

 

Tal, budgetens remissdebatt 18.9.2018

19.09.2018 kl. 10:13

Värderade talman, arvoisa puhemies!

Tarvitsemme yhteiskunnan, jossa kukaan ei jää ulkopuoliseksi. RKP haluaa rakentaa menestyvän Suomen. Parhaiten se taataan koulun ja koulutuksen avulla. Huhtikuun eduskuntavaaleista tulee koulutusvaalit. 

 

Vaadimme nykyistä lapsiystävällisempää politiikkaa, mikä tarkoittaa, että meidän poliitikkojen on uskallettava nostaa esiin eriarvoisuuteen ja perheiden hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Koulun on turvattava yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille lapsille. 

 

Lyckas skolan trygga jämlika förutsättningar för alla barn? Gör den det också efter regeringens krassa nedskärningar i början av valperioden? Sanningen är den att det finns mycket som behöver repareras. Därför har SFP på sitt sommarmöte för tre veckor sedan godkänt tio teser om utbildningen. Vi behöver åtgärder som sträcker sig från småbarnspedagogiken till livslångt lärande.  

 

Regeringen har reserverat 112 miljoner euro för forskning och innovationer, med målet att fyra procent av Finlands bnp ska användas till forskning, utveckling och innovationer år 2030. SFP vill mer än så, bästa regering. Vi anser att fyra procents nivån ska nås redan år 2025. Det här är en viktig vändpunkt eftersom satsningarna på ny teknologi har gått brant nedåt de senaste åren. 

 

Arvoisa puhemies! Miltä näyttää meidän visiomme Suomen kehityksestä? Perhevapaiden uudistamisen on oltava yksi seuraavan hallituksen tärkeimmistä prioriteeteista. Ruotsalainen kansanpuolue ehdotti jo vuosia sitten mallia, jossa perhevapaat uudistettaisiin 6+6+6‑mallin mukaisesti. 

 

Uudistus on tarpeen lasten takia ja koska se olisi joustavampi ja antaisi perheille enemmän valinnanmahdollisuuksia sekä parantaisi työelämän tasa-arvoa. Lisäksi kaikilla lapsilla on oltava oikeus vähintään neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivässä kolmen vuoden iästä eteenpäin. Lasten yhdenvertaisuuden perusta luodaan jo päiväkodeissa ja esiopetuksessa. 

 

Budjetti määrittää myös veropolitiikkaa ainakin lyhyellä tähtäimellä. Tärkeintä on, että työnteon on oltava aina kannattavaa. Työn vastaanottamisen kynnystä korottavista kannustinloukuista on päästävä eroon. RKP vaatii myös ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista. Yritykset tietävät parhaiten, mitä työntekijöitä yritykset tarvitsevat. 

 

Värderade talman! Inom många branscher finns det en stor efterfråga på kunnig arbetskraft. Arbetsförmedlingen måste lära sig matcha behoven och utbudet på arbetskraft bättre. Vi behöver mer lokalt anpassade avtal och en ny samtalskultur på arbetsplatserna som gör att människor trivs och mår bättre på sina jobb.  

 

Sysselsättningsgraden behöver höjas till minst 75 procent, gärna 80. Inom SFP har vi efterlyst en seriös samhällsdebatt om välmående i arbetslivet. Vi vet alla att vår ekonomi årligen förlorar miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Här kan man med rätt förebyggande åtgärder få till stånd ordentliga inbesparingar samtidigt som individens livskvalitet och mentala välmående förbättras. Det vi behöver är en friskhetsreform. 

 

Arvoisa puhemies! Nykyisessä taloustilanteessa, jossa kasvun odotetaan hidastuvan, meillä ei ole varaa uudistuksiin, jotka heikentävät palveluita ja tekevät niistä kaiken lisäksi vielä entistä kalliimpia. Hallituksen sote-uudistuksesta on kuitenkin vaarana tulla juuri sellainen. Lukemalla valtiovarainvaliokunnan lausunnon ymmärtää, että 3 miljardin kustannussäästöt eivät toteudu. Sen sijaan monet tekijät viittaavat siihen, että kustannukset tulevat nousemaan. Jo nyt hallitus on päättänyt keskittämisasetuksellaan kieltää yksinkertaiset päiväkirurgiset leikkaukset pienemmissä sairaaloissa. Tämä on johtanut vain jonojen pidentymiseen ja potilasturvallisuuden heikentymiseen. Asetus on aiheuttanut paljon tyytymättömyyttä sekä aluesairaaloissa että keskussairaaloissa. Ikävä totuus on se, että jos hallitus nyt jääräpäisesti pitää kiinni raskaasta ja byrokraattisesta uudistuksesta, vaarana on, että syntyy uuttaa alijäämää valtion kassaan. 

 

Ärade talman! En global ödesfråga är klimatuppvärmningen. Finland bör agera tydligt på de internationella arenorna, inte minst som EU-ordförandeland nästa år, och kräva att de klimatavtal som har ingåtts också efterlevs. Budgeten innehåller 15 miljoners tilläggssatsning på Östersjön och vattenskyddet. Det är bra, men det behövs ännu starkare åtgärder på bred front. Inget parti kan ensamt lägga beslag på klimatpolitiken. Det handlar om vårt gemensamma uppdrag. Vi har ingen planet B. 

 

Olemme velkaa nyt syntyville lapsille sen, että ympäristö on ekologisesti kestävä myös silloin, kun heistä tulee aikuisia. Suomi tarvitsee puhtaampaa liikennettä, esimerkiksi lisää sähkö- ja hybridiautoja. Tarvitsemme myös uusia innovaatioita, jotka vauhdittavat kiertotalouteen siirtymistä. 

 

RKP on huolissaan myös talousarvion kehitysyhteistyömäärärahoista. Etenkään kansalaisjärjestöjen määrärahoista ei tulisi viime vuosien tapaan leikata. Hallitus on maininnut pakolaiskiintiön korottamisen. Miksi tästä ei sitten tehty päätöstä budjettiriihessä, arvoisa hallitus? Mitä sanovat pääministeri, valtiovarainministeri ja sisäministeri? RKP:n mielestä pakolaiskiintiötä pitäisi korottaa nyt. 

 

RKP:lle on aivan keskeistä, että kukaan ei jää yhteiskunnan ulkopuolelle. Meidän on luotava inhimillinen yhteiskunta, jossa kaikki ovat mukana. Suomella ei ole varaa syventää kahtiajakoa. Hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan yhteisvoimin riippumatta alkuperästä. 

Bloggen
Riksdagen SFP RKP