Kalender

 

 

 

SFP har en nyckelrroll för en levande tvåspråkighet

28.03.2019 kl. 16:18
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson tog idag i Vasa med bekymmersamma tankar del av Tankesmedjan Agendas undersökning om Svenskans ställning i Finland.

- Tankesmedjans Agendas utredning visar det som SFP hävdat att svenska språkets ställning har försämrats kraftigt under de senaste åren. Detta på grund av att vi inte haft någon i regeringen som bevakat de svenska frågorna, säger SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson

Kjell Herberts som presenterade Tankesmedjan Agendas utredning säger att sju av tio upplever att språkklimatet är dåligt för tillfället. Enligt undersökningen känner många finlandssvenskar att de bemöts med elakheter och spydigheter på fritiden men även på arbetsplatsen.

- Finland är ett tvåspråkigt land och så ska det förbli. Det att finlandssvenskar idag känner diskriminering och hotfulla situationer är ett tecken på att Finland inte gått framåt utan tagit flera steg tillbaka, säger Henriksson.

Den nuvarande regeringen har klart försvagat svenskans ställning i Finland. Nekande av omfattande jour till Vasa centralsjukhus är bara ett exempel härpå. Regeringen har gjort det klart att politiska intressen går före det tvåspråkiga Finland. 

- Vi finlandssvenskar kräver inte mera, vi kräver bara samma rättigheter, säger Henriksson.

Finland måste uppdatera sin nationalspråksstrategi och detta jobb Behöver  ske under ledning av nästa regering.

- Denna undersökning visar att en levande tvåspråkighet behöver SFP, och speciellt i regeringen. Men vi behöver också vilja bland den högsta tjänstemannaledningen på ministerierna och våra ämbetsverk för att få den svenska servicen att fungera i praktiken, säger Henriksson.

Bloggen
Riksdagen SFP RKP