Kalender

 

 

 

SFP vill se ett enklare och mer sporrande socialskydd

03.04.2019 kl. 17:31
Svenska folkpartiet vill se ett enklare och mer sporrande socialskydd. SFP lanserade idag sina riktlinjer för en reform av socialskyddet.

- Socialskyddet bör ge en skälig utkomst, då en person på grund av olika livssituationer inte är eller kan vara med i arbetslivet. Ingen ska få falla i mellan eller hamna i kläm i vårt samhälle, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson. 

- Samtidigt behöver vi ett socialskydd som är sporrande, det ska alltid vara mer lönsamt att ta emot arbete än att låta bli. Arbetslivet förnyas hela tiden och därför måste socialskyddet följa med tiden. Vi måste också förenkla och förenhetliga systemet. Vi vill ha bort onödig byråkrati. 

Enligt SFP:s riktlinjer ska socialskyddet förenklas genom att olika stödformer slås ihop till ett allmänt stöd. Grundtrygghetens stöd på miniminivå, det vill säga utkomststöd, grunddagpenning för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd, sjukdagpenning och föräldradagpenning slås stegvis ihop till ett allmänt stöd. Bostadsbidragssystemet är en mycket viktig del av socialskyddet och dess ändamålsenlighet granskas skilt. SFP:s riktlinjer för förnyandet av socialskyddet gäller personer som är arbetsföra eller har nedsatt arbetsförmåga.
 
- Det är viktigt att socialskyddet beaktar människors olika livssituationer t.ex. om man är ensamförsörjare. Därför kompletteras det allmänna stödet med olika tillägg. I vår modell belönas stödtagaren också med tilläggsinkomst för egen aktivitet som till exempel arbetssökande eller deltagande i studier och fortbildning, säger Henriksson. 

- Vi vill att det alltid ska vara mer lönsamt att ta emot arbete än att låta bli. Oavsett, ifall det handlar om två timmar jobb, ett halvtidsjobb eller heltidsjobb.  Det ska vara förutsägbart hur socialskyddet påverkas av att dina inkomster ökar. Oavsett hur mycket du jobbar ska det alltid ge mer i handen än, då du inte jobbar alls. 
 
SFP ser det som viktigt att socialskyddet förnyas som en större helhet där också familjeledigheterna, småbarnspedagogiken och beskattningen av arbete ingår. Men för att lyckas behöver en reform av socialskyddet beredas så att den kan förverkligas stegvis.
 
- Det råder en stor politisk enighet att socialskyddet behöver förnyas. Lärdomen från denna regeringsperiod och av vårdreformen, är att omfattande reformer bör förverkligas stegvis, säger Henriksson. 

Bloggen
Riksdagen SFP RKP