Sydin: Finland har en ny regering!

08.06.2019 kl. 12:00
Det är trevligt att vara tillbaka här i kolumnspalten igen efter riksdagsvalet. Jag vill börja med att tacka för det stora stöd SFP fick i Vasa valkrets. Vi gjorde ett historiskt val, då vi för första gången någonsin blev det största partiet i valkretsen.

SFP återtog det fjärde mandatet med bred marginal och jag är glad att ha sällskap av Joakim Strand, Mikko Ollikainen och Anders Norrback i vår riksdagsgrupp. Nu har det gått åtta intensiva veckor sedan valet. Under den här tiden har vi inte bara haft ett EU-val, utan vi har även förhandlat fram ett regeringsprogram och utsett en ny regering i Finland. Efter fyra år i opposition är SFP igen ett regeringsparti med två ministrar. Vi har all orsak att glädjas över det.

 

Under min uppväxt läste jag ofta Enid Blytons böcker om ”Vi fem”. Titeln på boken ” Vi fem på nya äventyr” kändes ibland särskilt passande under regeringsförhandlingarna. I nästan fyra veckor satt ”Vi fem” – SDP, Centern, Gröna, Vänsterförbundet och SFP – och förhandlade oss fram till ett program för att leda vårt goda land framåt. Långa arbetsdagar och krävande men lösningsfokuserade förhandlingar ligger bakom. Den här veckan har vi presenterat resultatet. Ett resultat som jag är mycket nöjd över.

 

För SFP är det resultaten som räknas och regeringsprogrammet som helhet rimmar väl med de värderingar som SFP står för. Företagsamhet ska löna sig. Fler jobb skapar mer välfärd. Alla ska få känna trygghet i vardagen. Vi jobbar för ett barnvänligare Finland samtidigt som vi också värnar om de äldre. Det betyder bland annat att de lägsta pensionerna höjs och Finland får en äldreombudsman. I programmet är också utbildningen starkt i fokus, hela vägen från förskolan och småbarnspedagogiken till universiteten och forskningen. Programmet är framtidsinriktat med fokus på ett fortsatt konkurrenskraftigt Finland.

 

Vad gäller det svenska och tvåspråkiga Finland är det här regeringsprogrammet det bästa på länge. Vasa centralsjukhus får omfattande jour, nationalspråksstrategin förnyas, Svenska teatern blir nationalscen, Folktingets resurser stärks. Det ska göras en utredning om hur vi stärker den svenska utbildningen i Finland. Regeringens mål är att det andra inhemska språket återigen blir obligatoriskt i studentexamen. De språkliga rättigheterna ska respekteras i vården och omsorgen. Det här bara för att nämna några exempel.

I statsminister Antti Rinnes regering har SFP alltså två ministrar! Justitieministern samt ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som jag går in för att tjäna folket som hela Finlands justitieminister. Vi har fyra mycket intressanta år framför oss.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP

Bloggen
Riksdagen SFP RKP