Kalender

 

 

 

ÖT: Från Jakobstad till Bryssel

08.09.2019 kl. 09:06
Det hinner hända mycket under en vecka. I måndags åkte jag till Bryssel för att presentera de rättspolitiska tyngdpunkterna för Finlands EU-ordförandeskap.

Även om jag tidigare har varit minister i fyra år, så måste jag nog medge att hörandena i utskottet för rättsliga frågor (JURI) samt i utskottet för medborgerliga friheter och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) hörde till en av de mera utmanande situationerna jag varit med om under min politiska karriär. Samtidigt kändes det väldigt bra. Att få sitta där inför ledamöter från alla EU-länder, framföra mina synpunkter och svara på deras många frågor. Det var tufft men givande.

Jag lyfte bland annat upp de gemensamma europeiska värderingarna och stärkande av rättsstatsprincipen, förebyggande av korruption, förbättrande av brottsoffrens ställning, förebyggande av våld mot kvinnor,  konsumentens rättigheter i EU med mera. Mitt inledningstal höll jag på engelska, men frågorna besvarade jag på svenska. Och också det fungerade bra.

Vid första anblick känns de här frågorna kanske delvis avlägsna i allas vår vardag. Så är det ändå inte. Till exempel rättsstatsprincipen handlar i grund och botten om att varje medborgare, alla vi, ska kunna lita på rättssystemet och myndigheterna. Bland annat det att vi kan lita på att domstolarna är oavhängiga och att domarna inte är godtyckliga beroende på vem som sitter vid makten. Det här är ingen självklarhet i alla delar av världen. I EU är nu Polen och Ungern föremål för granskning. Hemma i Finland får vi jobba med att förkorta rättegångstiderna. Det finns säkert saker som kan förbättras i alla EU-länder. Konsumenträttigheterna är närvarande varje dag till exempel när vi köper en produkt från butiken eller på nätet.

Det var glädjande att Finland fick så mycket tack för de tyngdpunkter vi valt att lyfta upp under vårt ordförandeskap. Det är också mycket roligt att höra så mycket positiv feedback för de EU-möten som Finland har ordnat, som till exempel EU-justitieministermötet som ordnades i slutet av juli där jag själv fick leda ordet.

Samtidigt kan jag  inte låta bli att nämna att Finlands EU-ordförandeskap infaller under en exceptionell tid. Många har säkert följt med den  livliga debatt som förts i Storbritanniens parlament den senaste veckan. Debatten har inte varit utan dramatik. Det brittiska underhuset har godkänt en lag som förbjuder en ”No deal-Brexit”. Det är ändå oklart vad som kommer att ske till näst. Blir det nyval? Det som är klart är att Brexit-frågan sätter sin egen krydda på Finlands EU-ordförandeskap och förstås på hela det världspolitiska läget.

Också i den nationella politiken har vi fartfyllda veckor framför oss. Riksdagsgrupperna har hållit sina sommarmöten och riksdagen har inlett höstsessionen denna vecka. Om drygt en vecka håller regeringen Rinne sin första budgetria, dvs mötet där regeringen bestämmer hur nästa års budgetförslag ska se ut. För SFP är det viktigt med tilläggssatsningar på utbildning och forskning, på vägunderhåll och infrastruktur samt på alla de åtgärder som stärker företagsamheten och sysselsättningen. Och så naturligtvis vården och höjningen av de lägsta pensionerna. Regeringens mål att höja sysselsättningsgraden i hela landet till 75 procent är helt central. Här i Österbotten har vi lyckats bättre än så. Vår utmaning nu är bristen på arbetskraft. Här får vi  jobba på för att få nya invånare att flytta till vår region. Regeringsprogrammet ger en god utgångspunkt för detta. Vårt lands välfärd skapas genom arbete och företagsamhet!

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP

Bloggen
Riksdagen SFP RKP