Kalender

 

 

 

SFP stärker sin företagspolitik

14.09.2019 kl. 08:09
Ett företagarvänligt samhälle är A och O för att företagen ska ha goda förutsättningar att växa och anställa fler människor. Mer jobb och en högre sysselsättningsgrad skapar i sin tur välfärd. Regeringen vill nå en sysselsättningsgrad på 75 procent under denna regeringsperiod och ett företagarvänligt samhälle är i nyckelposition för att klara av den målsättningen.

– Nya arbetsplatser skapas främst i små och medelstora företag. Därför behöver vi en beskattning som uppmuntrar till företagande och en lagstiftning som stöder företagande, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Ett nytt företagspolitiskt nätverk har tillsatts av SFP:s partistyrelse. För SFP är företagande både en möjlighet för individen att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för att bevara den nordiska välfärdsstaten. Partiordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar alla intresserade att vara en del av nätverket.

– Vårt nygrundade företagarnätverket, som leds av Anna-Karin Tötterman, är en naturlig del av SFP:s arbete för att aktivt lyfta upp frågor som rör företagande på agendan. Bland annat via det vill vi också vara med och bygga mer omfattande näringslivspolitiska broar och nätverk mellan regioner, men också mellan länder. Samarbete och större ekosystem är en förutsättning för att skapa globala konkurrensfördelar, konstaterar Anna-Maja Henriksson.

Bloggen
Riksdagen SFP RKP