Kalender

 

 

 

VBL: Viktiga beslut för de äldre, familjerna och klimatet

09.02.2020 kl. 18:30
SFP gick till riksdagsval med flera tydliga mål. Vi talade för fler händer i äldrevården, en reform av familjeledigheterna och vettig klimatpolitik. Nu har vi börjat leverera.

Den gångna veckan har varit en pangstart för den nya regeringen. I måndags presenterade vi vår vägkarta för att Finland år 2035 ska kunna bli koldioxidneutralt. Bland annat skapar vi nu  en klimatfond, sänker industrins elskatt och satsar på skogsbruk. Med hjälp av klimatfonden vill regeringen hjälpa vårt näringsliv och vår industri att göra omställningar som leder till mindre koldioxidutsläpp i produktionen.

 

Den sänkta elskatten är ett konkret exempel på klimatpolitik som gynnar företagens konkurrenskraft och stärker vår ekonomi. Vårt näringsliv har länge väntat på det här beslutet. Hittills har Finlands elskatteklass två legat på en nivå som är betydligt högre än EU:s miniminivå, då exempelvis Sverige sänkt sin skatt för ett antal år sedan.

 

Trafiken står för en stor del av utsläppen. Därför är det naturligt att vi börjar bygga upp möjligheter att förnya vår bilpark på ett klimatsmart sätt. Ingen kommer att förbjuda dieselbilen och omställningen ska vara rättvis. Till exempel erbjuder biogas ett hållbart alternativ till nuvarande drivmedel.

 

De lösningar regeringen presenterar för att främja biogasen är oerhört viktiga. Det kommer att behövas laddningsstationer för såväl biogas som el- och hybridbilar och det är också något vi nu vill förverkliga på ett bra sätt.

 

Regeringen har också den här veckan gett ett lagförslag till riksdagen som innebär fler händer i äldrevården i framtiden. Det handlar om att slå fast att det från senast 1.4.2023 ska finnas minst 7 vårdare per 10 äldre i dygnet runt vård. Ett beslut som innebär att vi stärker kvaliteten på äldrevården och underlättar vårdarnas arbetsbörda. Vårdarna måste få tid att utföra sitt arbete och de ska kunna finnas till för de äldre. Samtidigt ökar beslutet trygghetskänslan för de äldre. Jag är oerhört glad för detta beslut!

 

För att nå upp till den nivå vi slagit fast behövs det naturligtvis fler vårdare än det finns idag. Därför satsar vi också starkt på utbildning. Antalet vårdare har det tvistats om länge, och då sannfinländarna och samlingspartiet satt i regeringen med centern blev det inte av.

 

För oss i Sanna Marins regering och för SFP som helhet är förbättrande av äldrevården en så viktig fråga att vi är beredda att göra den här satsningen.

 

Därtill presenterade vi i onsdags en familjeledighetsmodell enligt 7+7+1-modellen. Modellen förbättrar familjernas valmöjligheter. Mamman får en månad före barnets födsel. Vardera förälderns får en egen 7 månaders period, av vilken man kan ge 3 månader till den andra föräldern.

 

Ensamstående föräldrar får hela 15 månader. Föräldrarna får nu också fler månader än tidigare att dela mellan sig och modellen erbjuder familjerna mer flexibilitet. Framförallt är det nu upp till föräldrarna själva att välja hur de vill dela upp ledigheten.

 

Regeringen Marin, som faktiskt bara hunnit sitta i två månader, har beskyllts för att inte leverera resultat. Veckan som gått visar att den kritiken är obefogad. Visst kan det verka som att besluten tar sin tid att fatta, men stora beslut behöver beredas ordentligt, experter skoja höras och diskussioner föras för att komma fram till gemensamma överenskommelser som sedan håller.

 

Denna regering levererar resultat. Det är jag glad över.

 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, riksdagsledamot, partiordförande, SFP

Bloggen
Riksdagen SFP RKP