Kalender

 

 

 

Henriksson: Kampen mot klimatförändringen är en möjlighet

03.02.2020 kl. 17:43
Regeringspartierna presenterade en vägkarta för ett koldioxidneutralt Finland 2035 under sitt möte i Nordsjö i dag. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med att regeringen nu går in för en klimatfond och för att göra en rättvis energiskattereform.

– Finland är ett av de första länderna i världen som vågat slå fast att vi ska vara koldioxidneutrala år 2035. Det betyder att utsläppen och den så kallade kolsänkan ska vara lika stora. Vi behöver därför minska på utsläppen och öka kolsänkan, säger Henriksson.

– Vår uppgift som beslutsfattare är att skapa förutsättningar för, samt att uppmuntra medborgare och företag att göra, klimatsmarta val. Att vi nu sänker industrins elskatt till EU:s miniminivå är en viktig åtgärd som förbättrar de finska företagens konkurrenskraft. Det har också varit näringslivets huvudmålsättning. Vi kan göra kampen mot klimatförändringen till en framgångshistoria.

Henriksson påtalar också vikten av forskning, utveckling och innovationer.
– Finland har en av världens bäst utbildade befolkningar. Det är också en enorm fördel då vi söker lösningar för att stävja klimatuppvärmningen.

Regeringen kommer att grunda en klimatfond som ska koncentrera sig på att motarbeta klimatförändringen genom att sätta fart på industrins omställning till lägre koldioxidutsläpp. Cirkulär ekonomi, cleantech och energieffektivitet är alla viktiga faktorer för ett koldioxidneutralt Finland.

– Trafiken står för en stor del av utsläppen, men förnyandet av vår bilpark behöver göras på ett rättvist sätt. Till exempel erbjuder biogas ett hållbart alternativ till nuvarande drivmedel.

Bloggen
Riksdagen SFP RKP