Henriksson om corona: Vi klarar oss tillsammans

16.03.2020 kl. 19:10
– Regeringen har i dag fattat beslut om kraftiga, men nödvändiga åtgärder för vårt lands och befolkningens bästa. Eftersom vi nu i Finland befinner oss i ett undantagstillstånd på grund av Coronaviruset, kommer vi att ta i bruk en del verktyg som delvis begränsar det vardagsliv vi varit vana med, säger SFP:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Jag vill understryka att vi gör det här för att skydda våra äldre och andra som tillhör en riskgrupp samt för att vårt samhälle ska klara av att bekämpa coronaviruset på bästa möjliga sätt.

– Många företagare har hamnat i problem på grund av den rådande situationen, men våra företagare kommer inte att lämnas ensamma. Regeringen bereder som bäst en tilläggsbudget för att underlätta företagarnas situation. Dessutom bereder finansministeriet ett paket på cirka 5 miljarder euro för att trygga vår ekonomi och våra arbetsplatser.

Regeringen har i dag i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet.

– Situationen är allvarlig, men vi kommer att klara det. Tillsammans. Vi har flera gånger under vår självständighet tagit oss ur svåra situationer och det kommer vi att göra också nu. Nu behöver vi ta hand om varandra och visa medmänsklighet, säger Henriksson.

Regeringen har idag fastställt riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. 

Hela listan på åtgärder finns här:

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi?_101_INSTANCE_LZ3RQQ4vvWXR_languageId=sv_SE

Bloggen
Riksdagen SFP RKP