Anna-Maja Henriksson vill fortsätta leda SFP

04.07.2020 kl. 17:44
Svenska folkpartiet i Finlands ordförande , justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande på partidagen i Vanda på hösten.

– Jag vill mycket gärna fortsätta leda SFP. Den nyaste partibarometern visar att en exceptionellt stor del av finländarna (39 procent) ser positivt på SFP. Det bekräftas också av den stora mängd positiv respons som kommit under denna vår. Det ger oss otroligt goda förutsättningar inför kommunalvalet nästa år och jag är ytterst motiverad att lotsa SFP till valseger, säger Anna-Maja Henriksson. 

– Jag vill se SFP växa som parti. Vi ska vara partiet för alla som värnar om svenskan och ett tvåspråkigt Finland, en demokratisk rättsstat, jämlikhet, företagande, social rättvisa, en hållbar ekonomi samt en framtidsinriktad klimatpolitik. Det ska kännas naturligt och tryggt för alla finländare att rösta på SFP, oberoende modersmål. I kommande kommunalval ska vi därför ha kandidater runtom i Finland, på flera nya orter. Vi ska finnas med i en större del av Finlands kommuner än någonsin tidigare.  

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln den 26 september i Vanda. Henriksson har lett Svenska folkpartiet sedan 2016.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen