Henriksson: Vi behöver ett kommunalval – inte ett borgmästarval

14.11.2020 kl. 11:47
Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser fokus på sakfrågor istället för person- eller symbolfrågor. Hon poängterar också att fokus i kommunalvalet i till exempel Helsingfors inte ska vara på vem som eventuellt blir borgmästare.

– Kommunalvalet måste handla om substansfrågor som Helsingfors stadsfullmäktige verkligen besluter om. Hur skolnätet i staden ska se ut, hur man tacklar frågan om tillräckligt med personal inom småbarnspedagogiken, hur man ökar centrums attraktionskraft, hur man svarar mot behovet av goda tidtabeller för metro, spårvagn och bussar. Hur tryggar man äldrevården och servicen också på svenska? Hur jobbar man för en klimatsmart kommun och stad? Hur ökar man Helsingfors attraktionskraft ur ett internationellt perspektiv, sade Henriksson i sitt tal till SFP:s partifullmäktige i dag.

– Samma gäller också i landets alla övriga kommuner. För oss i SFP är det helt klart att vi vill jobba för invånarna och deras bästa, för att utveckla våra kommuner och göra det i gott samarbete. Bevare oss från en politik, som har som mål att skapa motsättningar och polarisering. Våra kommuninvånare runt om i landet förtjänar förtroendevalda som söker lösningar istället för konflikt! Kommunalvalet ska få vara just det – ett kommunalval, sade Henriksson.

Intresset för SFP är stort

SFP:s partifullmäktige diskuterade också kommunalvalet och arbetade med SFP:s kommunalvalsprogram som lanseras senare i höst. Henriksson är nöjd med utvecklingen i kandidatläget.

– Intresset för SFP:s politik ökar ständigt och inför detta kommunalval och jag är glad att kandidatnomineringen redan är i full gång. Det märks att det finns en efterfrågan på ett liberalt parti med stort socialt hjärta som arbetar för ett tvåspråkigt Finland, sade Henriksson.

Svenska folkpartiet i Finlands partifullmäktige har distansmöte i dag lördag.

Bloggen
Riksdagen SFP RKP