Henriksson: Samerna måste tas med i klimatarbetet

06.02.2021 kl. 07:23
Bland de första beslut Joe Biden gjorde efter att han svurits in som USA:s president i januari var USA:s återgång till Parisavtalet. I och med det blev det globala klimatarbetet genast betydligt enklare. I Finland förnyas klimatlagen som bäst. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar att ursprungsfolket samerna måste tas med i klimatarbetet.

– Samerna har alltid levt nära naturen och på naturens villkor. Det betyder samtidigt ett hållbart liv som respekterar miljön. Ändå hotas deras kultur och traditionella näringar, speciellt fiske och renskötsel, av klimatförändringen. Därför är det centralt att arbetet mot klimatförändringen beaktar samerna och deras möjligheter att upprätthålla och utveckla sitt sätt att leva och sin kultur, säger Henriksson.

– Det vore också skäl att grunda en samisk miljöpanel, så att ursprungsfolkets synpunkter och kunskap kan beaktas bättre i arbetet mot klimatfördänringen. 

För samerna handlar klimatförändringen också om mänskliga rättigheter och statliga åtgärder mot klimatförändringen som kommer vid rätt tidpunkt för samerna. 

– Samernas grundlagsenliga rättigheter att upprätthålla sitt språk och sin kultur, vilka Finland i internationella avtal förbundit sig till att följa, förverkligas ibland dåligt till exempel av kommunerna. Markanvändningslösningar kan försämra renskötselns lönsamhet, eftersom betesmarkerna minskar i och med markanvändning. Också då markanvändnings- och byggnadslagen förnyas ska samverkan med samerna betonas och deras åsikter beaktas, säger Henriksson. 

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen