Henriksson: Regeringen beviljade pengar för nybygget av skolhemmet Lagmansgården - viktigt beslut för hela Svenskfinland!

08.04.2021 kl. 13:35
Regeringen har idag beviljat 12,4 miljoner euro för ett nybygge av Lagmansgårdens skolhem, som samtidigt flyttar från Pedersöre till Pirilö i Jakobstad.
- Lagmansgårdens framtid har varit hotad i flera omgångar och de nya utrymmena är resultatet av långsiktigt och gediget arbete av såväl Svenska folkpartiet som ett flertal andra aktörer i Svenskfinland. Jag är oerhört glad att nybygget nu äntligen blir verklighet, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I fortsättningen kan Lagmansgården erbjuda såväl krävande vård utom hemmet som särskild omsorg.

- Lagmansgården är det enda skolhem i hela Finland  som fungerar på svenska och det är givetvis oerhört viktigt att den verksamheten nu tryggas på lång sikt. Det handlar i slutändan om jämlik service för våra svenskspråkiga barn och unga som av olika orsaker inte kan bo hemma, och behöver särskild omsorg och tillsyn.

- I samband med nybygget ökas också antalet platser i skolhemmet från nuvarande 12 till 19. Det betyder alltså att skolhemmet kommer att kunna ta emot flera ungdomar. Även det är välkommet, säger Henriksson.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen