ÖT: Mot en ljusare framtid med tillväxt och sporrande klimatåtgärder!

11.09.2021 kl. 07:10
Kolumnen publicerades i ÖT 11.9.

Efter att ha rott i land stora projekt med ett gott resultat hör man ibland uttrycket ”trött men lycklig”. Efter en vecka av förhandlingar med mina partiordförandekolleger, och en inte alldeles lätt budgertria, känner jag mig  just nu nöjd men lite sliten. Det tar på krafterna att jobba nästan två veckor i sträck utan ledig dag. Men resultatet blev gott och det är huvudsaken.

Regeringen kunde enas om ett budgetförslag som stärker tillväxten, innehåller ett historiskt klimatpaket och många enskilda åtgärder som också vår region har glädje av. Dessutom har vi i regeringen den här veckan också godkänt den nya hybridstrategin för hanteringen av coronapandemin. Det tydliga budskapet är att vi nu går mot ett öppnare samhälle varefter allt fler fått två doser vaccin.  

Jag är glad att vi i regeringen kunnat enas om ett historiskt stort klimatpaket där alla sektorer är med. I och med dessa beslut ska vi nå ett klimatneutralt Finland 2035. I internationell jämförelse en mycket ambitiös klimatmålsättning.

Det var ytterst viktigt att vi kunde bibehålla energiskatteåterbäringen för jordbrukarna. Alla andra alternativ hade lett till en ökad ekonomisk börda för dem som producerar vår mat. Däremot kom vi fram till en rad sporrande åtgärder som dels styrs av den nya Cap-reformen på EU-nivå. Men det handlar också om att till exempel utveckla djurfoder i en klimatsmartare riktning, att satsa på biogas och att speciellt på torvåkrar, möjliggöra att hålla vattennivån, odla vall och fleråriga växter.

I regeringens budgetförslag finns flera åtgärder som jag och SFP länge arbetat för och som jag är extra nöjd över att vi fattat beslut om.

Det tvååriga försöket till höjt hushållsavdrag förbättrar sysselsättningen och främjar företagsamheten.  Förhoppningsvis leder det här till att till exempel barnfamiljer och äldre kan få mer hjälp i vardagen. Hushållsavdragets maximibelopp för hushållsarbete samt vård- och omsorgsarbete höjs märkbart från 2250 euro till 3500 euro. Den avdragbara andelen höjs från 40 till 60 procent. Hushållsavdraget är också en tydlig åtgärd för att främja den gröna omställningen eftersom  som byter ut sin oljepanna också kan få ett avdrag på 3500 euro under åren 2022-2027.

Det ska alltid löna sig att jobba. Därför är det ytterst välkommet att studerandes inkomstgränser nu höjs. Det här förbättrar studerandes möjlighet till arbetsinkomst vid sidan av studierna och kan underlätta den arbetskraftsbrist vi nu ser.

I samband med budgetförhandlingarna beslöt regeringen om en rad åtgärder som gör det lättare att flytta till Finland för att arbeta. Bland annat tas en expressfil i bruk för att specialsakkunniga, startup-företagare och deras familjemedlemmar ska få uppehållstillstånd fortare.

De för vår region så viktiga inhemska flygrutterna säkrades. Det betyder att flygtrafiken till bland annat Kronoby fortsätter med statsstöd fram till augusti nästa år. Det här är givetvis mycket viktigt för hela Jakobstads-Karlebyregionen, våra företag och invånare. Det handlar om tryggande av livskraft och i slutändan främjande av export och näringslivsutveckling.  

Ett annat viktigt beslut var att vi nu sänker punktskatten på el för fiskodlingar på land, som därmed görs mer lönsam.

Vi går mot ljusare tider. Tillväxten ökar, allt fler får jobb och vi kommer närmare målet om en sysselsättningsgrad 75 procent. Vårt land återhämtar sig från coronapandemin och vi kan förhoppningsvis snart avskaffa restriktionerna. Vi ser att coronavaccinet fungerar. Men utan en hög vaccinationstäckning går det inte att återgå till ett liv där vi tryggt kan umgås med varandra. Vaccinera dig, om du inte ännu gjort det!

 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister och partiordförande för SFP

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen