VBL: Vi går mot ljusare tider

18.09.2021 kl. 08:21
Kolumnen publicerades i VBL 18.9.

Enligt Finlands Banks senaste prognos kommer den finländska ekonomin växa med 3,5 procent i år. Allt fler får jobb och vi närmar oss målet om en sysselsättningsgrad på 75 procent. För att få bukt med statsskulden behöver vi framöver sikta på en sysselsättningsgrad på 80 procent.

 

För att bygga ett ännu mera framgångsrikt Finland finns det en sak vi måste inse, nämligen att bristen på arbetskraft inom många områden är akut. Vi behöver en större arbetskraftsinvandring, vi måste se till att alla som vill kan jobba och satsa på en bättre arbetshälsa. Därför var det ytterst välkommet att vi i regeringen nu bestämde att höja studerandes inkomstgränser. Det här förbättrar studerandes möjligheter att arbeta vid sidan om studierna och är något som vi i SFP länge jobbat för. Regeringen vill också att det lönar sig för äldre som gått i pension att ta emot arbete. Därför kommer vi nu bl.a. införa en trappstegsmodell för att ytterligare höja arbetsinkomstavdraget för dem som fyllt 60.

 

I budgetrian beslöt vi även om en rad åtgärder som gör det lättare att flytta till Finland för att arbeta. Det tas i bruk en expressfil för att specialsakkunniga, startup-företagare och deras familjemedlemmar ska få uppehållstillstånd inom två veckor.

 

Det finns en bransch där bristen på arbetskraft oroar mig särskilt mycket, nämligen vårdbranschen. Tillgången till utbildad vårdpersonal är en av Finlands centrala framtidsfrågor. Utan vårdpersonal har vi inget välfärdssamhälle. Därför behöver vi tillräckligt med utbildningsplatser för läkare, sjukskötare och närvårdare. Vi behöver välmående och trivsel i arbetslivet, gott ledarskap och konkurrenskraftiga löner. Här är också arbetskraftsinvandring en central pusselbit. Jag och SFP har efterfrågat ett tvärsektoriellt handlingsprogram för att trygga en tillräcklig vårdpersonal och det här ska nu göras under social- och hälsovårdsministeriets ledning.

 

I politiken är det resultaten som räknas. Saker och ting sköter sig inte av sig själv. I nästan en vecka förhandlade kvintetten, dvs vi fem partiordföranden, och jag är mycket nöjd med det förslag som regeringen slutligen enades om. Det inkluderar många saker som SFP länge har drivit. Med det här paketet har vi alla möjligheter att förnya Finland samtidigt som vi siktar på ett klimatneutralt Finland 2035.

 

Vi höjer hushållsavdraget för hushållsarbete samt vård- och omsorgstjänster till 3500 euro genom ett två-årigt försök, något som SFP aktivt drivit. För att sporra bytet av oljepannan till en mera klimatsmart uppvärmning ges också avdrag. Det här förbättrar sysselsättningen och främjar företagsamheten samt den gröna omställningen. Förhoppningsvis leder det också till att t.ex. barnfamiljer och äldre kan få mer hjälp i vardagen.

 

Det var viktigt att vi till slut kunde enas om en ambitiös vägkarta för klimatet. Den gröna omställningen går hand i hand med tillväxten. Vasaregionen är ett mycket gott exempel på det här. Vasas energikluster är unikt i vårt land. Datacentraler, värmepumpar och elpannor som genererar värme till fjärrvärmenätet överförs nu till den lägre elskatteklassen. Detta främjar såväl näringslivet som klimatneutralitetsmålet. Vi tog också viktiga beslut för att främja biogas, stöda jordbrukets lönsamhet och utveckla vätgastekonologin.

Slutligen vill jag gratulera Vasa stad och hela regionen till Aurora Botnia. Världens kanske mest miljövänliga passagerarfärja. Också ett exempel på att långsiktigt arbete och brett samarbete ger resultat.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen