Henriksson: Finland bör bli fullvärdig medlem i Nato

23.04.2022 kl. 12:11
I sitt tal på SFP:s partifullmäktigemöte i Karleby betonade partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson kraftigt att Finland bör bli fullvärdig medlem i Nato, med möjlighet att påverka försvarsalliansens framtida politik och rätt till säkerhetsgarantier enligt artikel 5.

- De säkerhetspolitiska kontinentalplattorna är nu i rörelse på grund av Rysslands brutala krig mot Ukraina. Hos oss i Finland syns det tydligt. Vi har nu en aldrig tidigare skådad öppen debatt och diskussion i landets riksdag och i samtliga riksdagspartier, om huruvida Finland ska ansöka om att bli medlem i försvarsalliansen Nato, sade Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson konstaterade att Putins invasion av Ukraina har resulterat i ett mera enigt Ukraina än någonsin, ett mera enigt EU än på årtionden och en historisk förändring i folkets inställning till ett eventuellt Nato-medlemskap i såväl Finland som Sverige.

- Att en klar majoritet av Finlands folk idag stöder ett finskt Natomedlemskap samtidigt som folkopinionen Sverige också nu tydligt visar samma trend är viktigt, sade Henriksson.

- Min syn är klar. Finland behöver sitta vid de bord där frågor om vårt lands och Europas säkerhet avgörs, inte bara som observatör utan som fullvärdig medlem med möjlighet att påverka försvarsalliansens framtida politik och rätt till säkerhetsgarantier enligt artikel 5. För mig och SFP är det uppenbart att en process där Finland och Sverige sida vid sida ansöker om medlemskap, skulle vara det bästa med tanke på hela Östersjöregionens och Nordens säkerhetspolitiska situation, sade Henriksson

Henriksson underströk i sitt tal att ett finländskt medlemskap i Nato handlar om att säkra Finlands och finländarnas säkerhet.

-  För tydlighetens skull vill jag ännu säga: Vi skulle inte gå med i försvarsalliansen Nato för att vara ett hot mot någon, vi skulle gå med för att trygga bästa möjliga skydd för vårt eget land och vår egen befolkning på lång sikt. Det ska vara så oattraktivt som möjligt för någon att ens tänka tanken att gå till militärt angrepp på vårt land.

SFP:s partidag tog år 2016 ställning för ett finländskt Nato-medlemskap

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen