Justitieminister Henriksson: Samarbetet för att bekämpa utnyttjande av barn ska stärkas

01.06.2022 kl. 16:32
- Det är vår gemensamma skyldighet att skydda barn mot sexuellt utnyttjande. Därför är Europeiska unionens strategi för att förebygga och bekämpa dessa fruktansvärda brott mycket viktig. Det är vår gemensamma angelägenhet att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och skydda barnens rättigheter, sade Henriksson.

Det behövs ett omfattande internationellt samarbete för att förhindra sexuellt utnyttjande av barn. Vi behöver ett starkt samarbete mellan myndigheter, aktörer i det civila samhället och företag för att vi ska lyckas hålla barnen säkra, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid det internationella WeProtect-toppmötet i Bryssel i dag. Temat för mötet är bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på nätet.

Vid mötet presenterade Henriksson åtgärder som Finland har vidtagit för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn. I regeringens proposition om en reform av lagstiftningen om sexualbrott föreslås det att i synnerhet straffen för sexualbrott mot barn ska skärpas betydligt. Ett barn kan aldrig ge sitt samtycke till sexuella handlingar med en vuxen.

Henriksson berättade att Finland också har förbundit sig till att hitta metoder för att försnabba straffprocessen så att i synnerhet barnoffer i sexualbrott inte ska vara tvungna att återgå till traumatiska erfarenheter under flera års tid, på grund av att processen är så lång. 

Finland har förbundit sig till den mångprofessionella Barnahus-modellen, som syftar till att effektivisera utredningen av misstankar om våld mot barn samt stödet och vården för barn som utsatts för våld. Finland har också satsat på att minska brott och återfall i brott bland annat genom att öka finansieringen till rehabiliteringsprogram för sexual- och våldsbrottslingar. Sexuellt utnyttjande kan också ha samband med människohandel. Utbildningen har utökats för att de som arbetar med barn och unga ska kunna identifiera och bekämpa människohandel effektivare än tidigare.

WeProtect Global Alliance är en global sammanslutning som består av 98 regeringar, 53 bolag, 62 frivilligorganisationer och nio mellanstatliga organisationer. Målet är att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn på nätet genom gränsöverskridande samarbete. Också Finland är medlem i denna sammanslutning. WeProtect Global Alliance Summit ordnas i Bryssel 1–2.6.2022.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen