Henriksson: Lättare för företagare att få en ny start!

15.07.2022 kl. 13:39

Regeringen har under ledning av justitieminister och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson denna regeringsperiod vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga och bekämpa överskuldsättning. Den senaste ändringen är reformen av företagssanering och skuldsanering för privatpersoner som trädde i kraft i början av juli. Henriksson gläds över att det nu blir lättare för företagare och överskuldsatta personer att få en ny start.

– Denna reform är en av regeringens centralaste för att hjälpa företagare. Det är ytterst viktigt att förebygga överskuldsättning och minska de problem som orsakas av det. Vi har jobbat hårt med regeringens paket för att bekämpa överskuldsättning och det är bra att dessa åtgärder för att stöda företag och företagare nu trätt i kraft, säger Henriksson.

Det nya är att förutsättningarna för skuldsanering underlättas för personer som skuldsatt sig i näringsverksamhet. Det blir därmed också lättare för företagare att ansöka om skuldsanering istället för företagssanering.

Betalningsprogrammets längd blir tre år. Även arbetslösa ska få möjlighet till skuldsanering snabbare än för närvarande.
Denna regering har prioriterat förebyggande och bekämpande av överskuldsättning.

- Jag är mycket glad över att denhär regeringen också lyckats förkorta lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar så att de från och med december avförs en månad efter att skulden är betald. Vi har också infört ett positivt kreditupplysningsregister som tas i bruk våren 2024 och kommer att göra kreditgivarnas bedömning av en låntagares förmåga att återbetala en kredit både lättare och mera tillförlitlig. Alla dessa reformer är betydande för att förebygga och bekämpa överskuldsättning, säger Henriksson.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen