Festtal på Juristklubben Codex rf:s jubileumsårsfest

08.10.2022 kl. 10:00
Festtalet hölls på ämnesföreningens 80:e jubileumsårsfest den 7.10.2022.

Talat ord gäller

 

Kära Codexare, bästa festpublik! Kära vänner!

Det är en stor ära och glädje för mig att stå framför er här ikväll på min egen ämnesförening Codex 80:e jubileumsårsfest. Det är några år sedan jag senast varit med om en riktig årsfest och det väcker många goda minnen. Sedan hör det till saken att minnet också fördunklas under årens gång,  men känslan finns kvar, det har alltid varit roligt att gå på årsfest! Och det råkar faktiskt vara så att det nu är 40 år sedan min första Codex årsfest, år 1982.

 

När jag nu satte mig ner för att förbereda mitt årsfesttal kom jag att tänka på en årsfest som hölls i Helsingfors (år 1985) på Ostrobothnia. Jag var då en ung juriststuderande, och jag minns mycket väl att jag tyckte det var oerhört spännande att det var SFP:s dåvarande ordförande och justitieminister Christoffer Taxell som skulle hålla festtalet.

 

Det var faktiskt också första gången jag såg Toffe livslevande, och föga anade jag då hur mycket vi skulle stöta ihop senare i livet. Och allra minst hade jag en aning om att jag själv en dag skulle inneha samma ministerportfölj som han hade då. Vad han talade om kommer jag inte ihåg, men det var heller inte det viktiga. Vilket indirekt pekar på att jag inte blir speciellt besviken, om ni i morgon när ni vaknar upp, inte har någon klar minnesbild vad festtalet gick ut på. Huvudsaken att ni minns att ni var på en hejdundrande fest.

 

Bästa vänner,

Studietiden är en fantastisk tid, och jag tror de flesta som lämnat den perioden bakom sig i sitt liv alltid med jämna mellanrum längtar tillbaka till ”den goda studietiden”.

Minnena av tentläsning sent in på småtimmarna och stundvis helt ofattbar torr kurslitteratur är som bortblåsta. Kamratskapen, studentfesterna, diskussionerna och allt det roliga som man hittade på efter föreläsningarna och tenterna, är numera det som först poppar upp när man tänker tillbaka. Studietiden ger en otroligt fin plattform för att skaffa sig vänner för livet, knyta kontakter, utvecklas som individ och hitta nya sidor av sig själv.

 

Engagemang utöver studierna är en viktig del av den glädje och rikedom som studietiden ger. Detta vet jag av egen erfarenhet. Genom förenings- och kårverksamheten växer vi som individer och som medborgare. Vi lär oss att fungera socialt och ta andra i beaktande och lär känna nya människor. Som vi alla vet erbjuder ämnesföreningen Codex här fantastiska möjligheter.

 

Själv var jag förstås också aktiv i Codex under min studietid i Helsingfors. Det var faktiskt första gången jag engagerade mig inom förenings- och samhällsverksamhet. Före det hade jag varit aktiv idrottare, och mest sysslat med sport av olika slag på min fritid.

 

Inom Codex var jag styrelsemedlem och fungerade som studienämndsordförande ett år. Vi ordnade bland annat preppkurser för inträdesförhören till juridiska fakulteten, och jag fungerade själv också som såväl tutor som föreläsare. Till höjdpunkterna som studienämndsordförande hörde helt klart att jag fick sitta med på juridiska fakultetens fakultetsmöten tillsammans med fakultetens professorer.  

 

Och jag kan inte låta bli att säga att det sedan, 25 år senare, var ganska roligt att träffa dessa samma professorer som sakkunniga i riksdagen, och få ställa dem kvistiga frågor i bland annat lag- och grundlagsutskottet.

 

Codex gav mig också otroligt mycket mer. I klubbens kafferum på dåvarande Vinkelgatan 5 har många goda vänskapsband knutits, kaffekoppar druckits och intressanta möten hållits. Jag minns speciellt den gången som Elisabeth Rehn var på besök till Codex. I egenskap av riksdagsledamot hade Lillan nyligen besökt (något land i) Mellanöstern och berättade för oss på ett mycket engagerat sätt om sina upplevelser där.

 

Ett möte som satte sina spår hos mig, och fick upp ögonen för att kvinnornas ställning på många håll i världen var och fortfarande är, allt annat än jämlik. Elisabeth berättade bl.a. hur män hade gått bakom henne och piskat i marken med en piska för att hon skulle förstå att det inte var lämpligt för en kvinna att gå klädd i kjol. Där i kafferummet på Codex för ca 35 år sedan kunde jag inte heller se in i framtiden, och att denna intressanta och modiga kvinna en gång skulle ställa upp för mig, och stöda mig i min riksdagskarriär.

 

Så jag kan bara rekommendera – se er om, ta vara på de ögonblick ni träffar nya intressanta mänskor!

 

Bästa Codexare,

Vårt fantastiska Codex grundades år 1940. Låt mig i detta sammanhang kort gå tillbaka 82 år bakåt. Och jag verkligen betonar kort, ni behöver inte blir rädda. Men år 1940 var Finland ännu ett väldigt ungt land. Centralt för vårt land har alltid varit principen: Land skall med lag byggas. Som ni känner till från era studier i rättshistoria så härstammar detta uttryck från de medeltida landskapslagarna. I dag talar vi om rättsstatsprincipen. Det är ett av fundamenten i vår västerländska demokrati, där myndigheterna och domstolarna är oberoende. Och där de mänskliga och grundläggande rättigheterna också tryggas i praktiken.

 

Ett annat fundament i vår demokrati är friheten. Men den har inte alltid varit en självklarhet för finländarna och republiken Finland. Särskilt år 1940 levde de unga juridikstuderandena, såsom alla finländare i en ytterst stor osäkerhet. Vinterkriget tog slut den 13 mars och efter det började den bräckliga mellankrigstiden. Under vinterkriget fick många finländska soldater lägga livet till för att vi skulle få bo i ett självständigt land. Många blev sårade eller invalidiserade för livet. Men vi klarade det – tillsammans. Lilla Finland lyckades stå på sig mot anfallaren Sovjetunionen. Ett krig som satt sina spår i oss, och som gjort oss medvetna om att inget ska tas för givet.

 

Bästa vänner, friheten är igen utmanad. Nära oss, här i Europa. Den 24 februari 2022 kommer för all framtid att bli ett ytterst mörkt datum i mänsklighetens historia. Putins brutala anfallskrig i Ukraina innebar en omedelbar förändring av det säkerhetspolitiska läget i Europa och för vårt eget land. Det är Rysslands uttalade mål att förändra Europas säkerhetsordning. Att Ryssland väljer att attackera ett fredligt grannland är ett ytterst allvarligt brott mot internationell rätt och mot mänskliga rättigheter. Krigsbrott och brott mot mänskligheten har begåtts i Ukraina. Det är helt klart att de ansvariga till dessa fruktansvärda dåd ska ställas till svars och få sina straff.

 

Som vi alla vet har Finland sökt om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Finland behöver sitta med vid alla de bord där viktiga beslut för vårt lands framtid och Europa fattas. Och vi behöver söka det bästa och starkaste preventiva skydd vi kan få. Det ska vara så oattraktivt som möjligt för någon att ens tänka tanken att gå till militärt angrepp på vårt land.

Finlands och Sveriges aktuella Nato-ansökningsprocesser har ytterligare fördjupat vårt redan från tidigare nära samarbete med särskilt Sverige, men också med de alla andra nordiska länderna.

På tal om nordiskt samarbete. Jag vet att vi på Codex också är bra på det, har vi några nordiska gäster på plats ikväll?

 

Vad roligt att höra, jag hoppas den här internationella veckan ger vänskapsband och minnen för livet, själv minns jag med glädje en internationell vecka i Uppsala i början/medlet av 80-talet. Men den ska vi inte tala desto mer om idag!

 

Bästa vänner. Vad tror ni att Sannfinländarna skulle tycka om dagens fest? För en kort tid sedan lanserade Sannfinländarna sitt s.k. finskhetsprogram som bland annat gör gällande att svenskan i Finland stör finskspråkiga finländares självbild. I ljuset av detta kan det hända att just Sannfinländarna kanske inte skulle trivas här ikväll, när vi firar 80 år av aktivitet på svenska för de svenskspråkiga juridikstuderandena vid Helsingfors universitet.

 

Men bästa vänner,

Allvarligt talat. Finlands tvåspråkighet är en rikedom, inte en belastning. Vi behöver stå upp för våra två nationalspråk, svenska och finska. Det handlar om mer än endast ett språk och kommunikation. Det handlar om identitet och kultur. Det handlar om trygghet och förståelse. Och det handlar om vår plats i den nordiska gemenskapen.

 

Den svenskspråkiga juristutbildningen vid Helsingfors universitet är en mycket betydande institution när det gäller vårt lands tvåspråkighet. Svenskspråkiga jurister har en mycket viktig roll i vårt samhälle. När vi idag firar Codex, så firar vi också samtidigt väldigt mycket den svenskspråkiga juristutbildningen. Och är jag oerhört glad och stolt att idag få fira tillsammans med er. Juridikstudierna vid Helsingfors universitet har gett mig en god grund att stå på i arbetslivet, som ung auskultant, som bankjurist och senare som beslutsfattare och riksdagsledamot. Och nu som justitieminister har jag haft oerhört stor nytta av min juristutbildning. Under denna regeringsperiod har vi under min ledning berett otaliga omfattande och juridiskt komplicerade lagförslag på justitieministeriet. Men eftersom det ikväll handlar om årsfest och inte om regeringens årsberättelse så väljer jag att nämna endast ett av dem.

 

För mig som justitieminister har totalreformen av sexualbrottslagstiftningen varit det enskilt största och viktigaste projektet att ro i land under denna regeringsperiod. Det är en seger för jämställdheten och landets kvinnor och flickor att riksdagen har godkänt den historiska reformen med bred majoritet. Sexualbrott hör till de allvarligaste av brott som kränker de mest känsliga delarna av en människas integritet. Därför anser jag det oerhört viktigt att vi stärker brottsoffrets ställning och samtidigt ser till att de som gör sig skyldiga till dessa allvarliga brott bestraffas strängare. Tankesättet kring sexualbrott ska förändras och den sexuella självbestämmanderätten ska vara okränkbar.

 

Bästa vänner!

Idag är Finland ett helt annat land än när Codex grundades. Ändringarna i rättsordningen har också varit djupgående. Allt detta har skapat arbete och möjligheter för jurister. När Codex grundades fanns det i Finland ca 2 300 personer som avlagt juristexamen. För närvarande finns det över 20 000 jurister. Det att antalet jurister har tiofaldigats vittnar om att samhället har blivit mer komplicerat och samtidigt också om hur utbildningen för jurister har blivit allt viktigare och att samhället är allt mer beroende av juridisk kompetens inom många olika områden. Det behövs jurister, på svenska och finska och andra språk, inom den privata sektorn och inom den offentliga. Där har ni alla en given plats!

 

Med dessa ord vill jag framföra mina varmaste gratulationer till dagens jubilar Juristklubben Codex 80 + 2 år! Länge leve Codex! Ha en fortsatt trevlig kväll! Tack!

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen