Nu påskyndas den gröna omställningen

08.09.2022 kl. 20:00
Henriksson och Blomqvist om regeringens lagförslag

Regeringen har i dag beslutat om ett lagförslag om att behandlingen av tillstånd som gäller investeringar som främjar den gröna omställningen temporärt skall få företräde i regionförvaltningsverken och i förvaltningsdomstolarna.

– Jag är mycket glad över lagförslaget som främjar och försnabbar den gröna omställningen i Finland. Det är helt centralt att vi så snabbt som möjligt kan göra oss oberoende av fossil energi. Samtidigt behöver vi också öka Finlands självförsörjningsgrad. Dagens beslut stärker investeringssäkerheten för företagen och sporrar till investeringar, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Såväl med tanke på klimatfrågan som möjligheten att skapa nya arbetstillfällen är det viktigt att projekt som främjar förnybar energi får en snabb och smidig behandling i alla skeden av processen både hos myndigheterna och i domstolarna. Nya vindkraftsprojekt, projekt gällande nyttjande av väte och utvecklingen av enheter inom ackumulatortekniken är oerhört viktiga för Finland, säger minister Thomas Blomqvist.

– Som justitieminister är jag nöjd över att vi i regeringen kunnat enas om ökade resurser till förvaltningsdomstolarna för att klara av att försnabba behandlingen av de besvärsärenden som berör tillstånd för investeringar gällande grön omställning, säger Anna-Maja Henriksson.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen