Henriksson och Himmanen: Hållbar energi skapar välfärd

15.03.2023 kl. 20:00
Svenska folkpartiet lanserade idag sitt energipolitiska program med rubriken ”Hållbar energi skapar välfärd”. Programmet presenterades av SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson och Heidi Himmanen som lett arbetsgruppen som berett programmet.

– Vi vill se ett Finland där det är enkelt att leva hållbart och fossilfritt. Vi ska påskynda den gröna omställningen och trygga en pålitlig tillgång till elektricitet och värme till ett rimligt pris. Det här ska vi göra genom att utveckla ett hållbart energisystem som baserar sig på mångsidiga, fossilfria och förnybara energilösningar, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Hållbar energi skapar välfärd. Det är vårt centrala budskap. Samtidigt som vi tacklar klimatförändringen ska vi trygga Finlands konkurrenskraft. Vi vill att Finland är ett land som det är lockande att investera i, och en förutsättning är att vi kan erbjuda ett stort utbud av hållbart producerad energi. Det är centralt att våra mål är långsiktiga och förutsägbara och att investeringar inte rubbas av kortsiktiga politiska beslut, säger Henriksson.

– Det är så vi skapar arbetstillfällen, exportintäkter och välfärd för oss alla.

SFP vill att Finland är världsledande inom nya teknologilösningar för energisektorn. 

– Det är viktigt att vi satsar på utbildning, forskning och innovation som främjar vår export och bidrar till en hållbar värld. Vi ska främja utveckling av till exempel energilagringsteknologi, energieffektiva lösningar, syntetiska drivmedel och inhemska biobränseln, säger Heidi Himmanen.

Det internationella samarbetet ska fortsätta, betonar Henriksson.

– De säkerhetspolitiska förändringarna i vårt närområde har också visat att vi måste öka vår självförsörjningsgrad i energiproduktionen och satsa på vår försörjningsberedskap. Samtidigt vet vi att vi inte kan bekämpa klimatförändringen och påskynda den gröna omställningen ensamma, utan vi behöver ett fortsatt starkt samarbete både inom Norden, med de baltiska länderna och i EU, säger Henriksson.

–  Vår energipolitik ska sporra till att Finland nyttjar sin fulla potential för fossilfri energiproduktion. I vårt program presenterar vi SFP:s vision för hur vi ska uppnå en hållbar, pålitlig och konkurrenskraftig energisektor, säger Himmanen.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen