VBL, ÖT, Sydin: Finland behöver tillväxt

15.03.2023 kl. 10:00
Insändaren publicerades i Vasabladet, Österbottens Tidning och Sydin den 15.3.2023.

Vi har en extremt tuff regeringsperiod bakom oss. Den världsomfattande pandemin och Rysslands brutala krig mot Ukraina har lett till att Finland skuldsatts utöver det vanliga för att skydda såväl befolkningen som företagen. Samtidigt har vi lyckats höja sysselsättningsgraden i vårt land till 75 procent, vilket är en god prestation.

De kommande åren kommer inte att vara lätta, men vi ska klara det. Tillsammans.

Landets ekonomi behöver fås i balans och skuldsättningen stävjas under de kommande två riksdagsperioderna. Den bästa medicinen är att fler har jobb. Det ger mer skatteintäkter och mindre utgifter för till exempel arbetslöshet.

Det ska alltid löna sig att jobba, och därför vill jag inte se skattehöjningar på vare sig löneinkomst eller pension. Tvärtom borde vi göra det ännu mera attraktivt för dem som gått i pension att också ta emot jobb efter pensioneringen till den del man själv önskar. Just nu behöver vi all den arbetskraftsreserv vi har.


Finland ska vara ett företagarvänligt land. Österbotten är världsledande inom flera branscher och många av våra företag behöver arbetskraft. Det ska bli lättare att anställa människor från tredje land. Företagen vet själva bäst vilken arbetskraft de behöver. Därför vill jag och SFP slopa den så kallade behovsprövningen av arbetskraft. Och människor som kommit till Finland, fått jobb och har etablerat sig här ska få stanna. Vi har helt enkelt inte råd att sända dem tillbaka.

Vi ska höja satsningen på forskning och innovationer till fyra procent av bnp och utveckla varor och tjänster med högt förädlingsvärde. För vårt framgångsrika näringsliv i Österbotten är fungerande flyg-, tåg-, väg- och hamnförbindelser A och O.

Jag vill fortsätta jobba med en aktiv intressebevakning för hela vår region. Det har gett resultat. Bland annat riksväg åtta, som är vår livsnerv, har förbättrats märkbart under den här perioden, och nu ska det jobbas för att också omkörningsfilerna mellan Jakobstad och Karleby blir verklighet.

 

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande, justitieminister

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen