VBL, ÖT, ÅU: SFP är den bästa garanten för svenskans ställning i Finland

28.03.2023 kl. 10:00
Insändaren publicerades i Vasabladet, Österbottens Tidning och Åbo Underrättelser den 28.3.2023.

Jag och Svenska folkpartiet jobbar dagligen för ett Finland där du ska kunna använda ditt modersmål, svenska eller finska, också i praktiken. De språkliga rättigheterna måste respekteras. Det handlar i slutändan om trygghet i vardagen. Att du ska bli förstådd då du är sjuk, att du ska kunna tala ditt språk – svenska eller finska – i kontakten med nödcentralen, polisen eller skattemyndigheterna. Att du den dag du behöver det ska kunna få plats på ett äldreboende där det talas ditt språk. Vi prutar inte på tanken att vi oberoende av modersmål, finska eller svenska, har samma grundläggande rättigheter.


SFP:s arbete under denna regeringsperiod har gett resultat. Vi har exempelvis jobbat fram en ny nationalspråksstrategi under min ledning på justitieministeriet. I januari beslöt regeringen att det blir fler veckotimmar i svenska i de finska skolorna. I vårdreformen som vi har rott i hamn är de språkliga rättigheterna nu betydligt bättre beaktade jämfört med Sipiläs regerings förslag. SFP har med all tydlighet visat att vi behövs i Finlands regering, inte minst då det gäller bevakningen av de språkliga rättigheterna.

 

Inget får ändå tas för givet. Sannfinländarna vill nämligen försvaga det svenska språkets ställning. Det ska vi inte låta dem göra. SFP är den bästa garanten för en levande tvåspråkighet, och för mig är det en hederssak att fortsätta detta viktiga arbete. En röst på SFP är en röst för rätten till service på modersmålet och för det tvåspråkiga Finland. Din röst har betydelse. Använd den!

 

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande, justitieminister

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet