Tal på valborgsmässoafton 2023

30.04.2023 kl. 18:00
Anna-Maja Henrikssons tal vid mösspåläggningen på valborgsmässoafton i Runebergsparken i Jakobstad den 30.4.2023.

Talat ord gäller

 

Bästa vänner, Hyvät ystävät,

Det är Valborg och det blir vår! On Vappu ja kevät on tulossa!

Det känns mycket fint att vara här idag, och så roligt att den traditionella mössan är återfunnen! Det har gått 32 år sedan vi första gången beklädde Johan Ludvig Runeberg, Jakobstadspojken som blev nationalskald med studentmössan här i Runebergsparken på valborgsmässoafton. 

Jag minns det väldigt väl, för jag var nämligen med. Traditionens rötter sträcker sig hela vägen tillbaka till år 1991 då vi tillsammans med ett gäng aktiva i Jakobstadsnejdens juniorhandelskammare fick idén att få fart på Valborgsfirandet i vår stad. Vi sökte och fick tillstånd att fira av både stadsstyrelsen och polisinrättningen, dock skulle vi inte få använda högtalare. Själva studentmössan syddes av sömnadslinjen vid yrkesskolan, som tog sig an uppdraget med iver. Och första gången mössan lades på Runebergs huvud var det faktiskt bland annat jag som hissades upp för att genomföra det ärofyllda uppdraget.

Vuonna 1991 olin nuorkauppakamarin varapuheenjohtaja ja silloin keksittiin, että Pietarsaareen pitäisi saada oma vapputraditio. Ryhdyimme vikkelästi sanoista tekoihin. Ammattikoulun opiskelijat tekivät meille sopivan ylioppilaslakin ja saimme tarvittavat luvat sekä poliisista että kaupunginhallituksesta. On hienoa nähdä, että tämä perinne elää edelleen, 32 vuotta myöhemmin.

Jag är glad att studentföreningen Skruvster har tagit sig an traditionen som vi startade och som pågått under alla dessa år. Jag vill rikta ett stort tack till er! Iso kiitos teille! Jag vill även rikta ett stort tack till Sångarbröderna för den vackra sången. Sång och gemenskap hör Valborg till, så tack för att ni alla är här idag!

 

För mig symboliserar Valborg våren. Nu händer det mycket i naturen, dygnets ljusa timmar blir allt fler, det grönskas, flyttfåglarna återvänder och många börjar bereda sig för villa-säsongen eller sysselsätter sig allt mer i trädgården. Och just nu är det inte enbart i naturen det händer, detsamma gäller i allra högsta grad politiken. För min egen del blir det inte många dagar i trädgården denna vår, men än fler på Ständerhuset, för på tisdag börjar regeringsförhandlingarna.  

Politik handlar om att bygga samhälle, om värderingar och förmåga att hitta lösningar på komplexa utmaningar. Efter riksdagsvalet, då samlingspartiet blev störst, utsågs partiordförande Petteri Orpo till regeringssonderare. På basen av de sonderingsfrågor och de bilaterala samtal som förts med samtliga riksdagspartier har sonderaren kommit fram till att samlingspartiet har bäst förutsättningar att bilda regering tillsammans med Sannfinländarna, SFP och KD.

President Tarja Halonen sade för några veckor sedan till mig och några nuvarande socialdemokratiska ministrar att den sämsta dagen i regeringen ändå är bättre än den bästa dagen i opposition. Det här är tänkvärt. Det är nämligen så, att vill man påverka i politiken så gör man det bäst i regeringen, inte utanför.

 

Samtidigt kan det sägas, situationen är mycket speciell och på inget sätt lätt för SFP. I många frågor står SFP och Sannfinländarna långt från varandra. SFP har tackat ja till förhandlingsinbjudan och när vi vet vilket resultat förhandlingarna ger och vi har ett förslag till regeringsprogram, fattas det avgörande besluten om att godkänna eller förkasta att gå med i regeringen.

Finländarna förtjänar en regering som arbetar för att föra Finland framåt. Ingen kommer att få allt den önskar. Alla partier blir tvungna att kompromissa.

Jag vill vara tydlig med att SFP naturligtvis kommer att fortsätta stå upp för sina värderingar, för att Finland ska vara ett öppet, internationellt inriktat land, som bygger sin demokrati på rättsstatsprincipen och alla mänskors lika värde, med respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som i alla sammanhang står upp för svenskan och det tvåspråkiga Finland.

RKP on tällä viikolla hyväksynyt hallitustunnustelija Petteri Orpon kutsun osallistua hallitusneuvotteluihin. Osallistumisemme hallitukseen riippuu lopullisesta neuvottelutuloksesta ja siitä, miten selvästi RKP:n tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa. RKP haluaa nähdä tulevaisuuteen katsovan, avoimen ja tasa-arvoisen Suomen, emmekä tingi arvoistamme. Maamme tarvitsee nyt toimintakykyisen hallituksen, joka epävakaassa globaalissa tilanteessa pystyy vastaamaan aikamme suuriin haasteisiin. Kun neuvottelutulos on tiedossa, päätämme, voimmeko sen hyväksyä ja osallistua hallitukseen.

 

Att få komma hem till Jakobstad och Österbotten efter intensiva dagar i huvudstaden är alltid en glädje. Jag är också stolt över våra österbottniska landskap och det vi tillsammans lyckats skapa. Utvecklingspotentialen i vår region kan ses bland annat i nya företagsetableringar och en hög sysselsättningsgrad. Österbotten visar vägen inom många områden såsom energi, båtbygge, livsmedel och är starkt på gång även när det gäller batteriindustri. Nu gäller det att fortsätta bevaka våra intressen, och också de regionalt viktiga frågorna kan bättre bevakas i regeringen än i opposition.

Niin täällä Pietarsaaressa kuin laajemminkin seudullamme on paljon, josta voimme olla ylpeitä. Vientisuuntautunut seutumme tarvitsee jatkossakin vahvaa edunvalvontaa, ja sitäkin vaikuttamistyötä on helpompi tehdä hallituksesta kuin oppositiosta käsin.

 

Ärade publik,

Idag vill jag också läsa ur en dikt av vår egen Johan Ludvig, nämligen ”Vårmorgonen”.

Se hur härlig solen träder

Över österns böljor redan,

Och i guld och purpur kläder

Jorden, leende därnedan.

Dimman skingras, kölden flyktar,

Och naturens dvala lyktar.

Sköna vår! Hur länge rullar

Ej din vagn kring Söderns stränder

Innan till förgätna kullar,

Till vår Nord du återvänder!

Och, som vår, så tacksam glöder

Ingen barm för dig i söder.

 

Och nu bästa vänner,

Låt oss hälsa Valborg och våren välkommen med ett fyrfaldigt leve. Nelinkertainen hurraahuuto keväälle ja vapulle!

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen