Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till SFP:s partiordförande

06.05.2023 kl. 15:00
Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande. Henriksson har fungerat som partiordförande sedan år 2016. Henriksson har lett partiet till flera valsegrar och leder nu andra gången SFP:s förhandlingsdelegation i regeringsförhandlingarna.

– Jag vill mycket gärna fortsätta leda Svenska Folkpartiet. Den senaste tiden har varit mycket krävande och jag är innerligt tacksam för det stora stöd som visats mig. Jag upplever också att min erfarenhet och sakkunskap behövs. SFP är det liberalt borgerliga alternativet i Finland och vi har en viktig uppgift i det gemensamma samhällsbygget. SFP står idag i centrum av rikspolitiken och vi ska växa, säger Henriksson.

– Under min ledning kommer SFP i alla lägen givetvis stå upp för sina värderingar. Finland ska vara ett öppet, internationellt inriktat land, som bygger sin demokrati på rättsstatsprincipen och alla människors lika värde, med respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Ett parti som i alla sammanhang står upp för svenskan och det tvåspråkiga Finland, säger Henriksson

Anna-Maja Henriksson meddelade om sin vilja att fortsätta leda SFP i samband med SFP:s partifullmäktigemöte i Helsingfors på lördag.

Svenska folkpartiet väljer partiordförande på partidagen den 9-10 juni 2023 i Tammerfors.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen