ÖT: Hälsningar från Ständerhuset

20.05.2023 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 20.5.2023.

Den händelserika våren inom politiken fortsätter. I riksdagsvalet var det Samlingspartiet som blev det största partiet. Därför var det partiets ordförande Petteri Orpo som fick uppdraget att försöka bilda regering. Baserat på skriftliga frågor och bilaterala samtal med alla partier, meddelade Orpo strax före valborg att han vill inleda regeringsförhandlingar med en bas bestående av Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och KD.

Vi har nu förhandlat på Ständerhuset i tre veckor. SFP:s delegation, som jag leder, består av drygt fyrtio medlemmar. För mig är det fjärde gången jag deltar i att förhandla fram ett regeringsprogram för Finland, andra gången i egenskap av partiordförande. Alla regeringsförhandlingar är olika och har sina särdrag. Inte heller denna gång finns några enkla lösningar på komplexa frågor. Alla partier blir tvungna att kompromissa om ett gemensamt program ska födas.


För SFP är det ändå en mycket speciell och på inget sätt enkel situation. I många frågor, som synen på svenskan, invandringen och klimatfrågan, står SFP och Sannfinländarna utgångsmässigt väldigt långt från varandra. Vi förde också en grundlig diskussion inom SFP om huruvida vi skulle tacka ja till att delta i förhandlingarna eller inte. En stor majoritet av vår riksdagsgrupp, nio av tio ledamöter, var för att vi ska tacka ja till inbjudan att förhandla. Ett beslut som också fick starkt stöd av SFP:s partifullmäktige nyligen.

Vill man verkligen påverka i politiken gör man det bäst i regeringen, inte utanför. Vi behöver bara dra oss till minnes hur det var under regeringen Sipiläs tid, då SFP satt i opposition och den dåvarande regeringen gick åt svenskan på många olika sätt.

Många gånger har jag under de senaste veckorna också fått frågan om jag tror att det blir en regering. Mitt ärliga svar är att jag ännu inte vet.


Att få balans i landets ekonomi kommer vara den största frågan i regeringsförhandlingarna. Det står klart att Finland inte kan fortsätta skuldsätta sig i samma takt som hittills, samtidigt som vi behöver hitta lösningar på de överlånga vårdköerna och bristen på arbetskraft överlag, speciellt inom vården. Också frågorna om migrationen och invandringen över lag kommer nu nästa vecka upp på agendan. Finland behöver vara ett land dit man gärna vill flytta för att jobba eller studera och för SFP är det självfallet klart att vi också kommer stå fast vid Finlands förpliktelser enligt de internationella konventionerna, inklusive flyktingkonventionen.

Det slutliga förhandlingsresultatet avgör om vi kan omfatta regeringsprogrammet eller inte. Det avgörande beslutet om en eventuell regeringsmedverkan för SFP är alltså ännu i högsta grad öppet.

Då det gäller landets ekonomi i stort, handlar det också om vår folkhälsa. Det finns nu oroväckande statistik som visar att vi sitter för mycket och rör på oss för lite. UKK-institutet har räknat ut att det kostar samhället tre miljarder euro årligen. Det här ville vi fyra partiordförande tillsammans lyfta upp, och höll ett promenadmöte senaste fredag för att föregå med gott exempel.


Slutligen. Regeringen Marin med oss fem kvinnliga partiordföranden fick mycket global uppmärksamhet och stärkte bilden av Finland som en föregångare inom jämställdhet. Det var en utmanande regeringsperiod med bland annat coronapandemin och Rysslands anfallskrig. HBO Max kommer i juni att lansera en dokumentärserie om vårt arbete i kvintetten under denna speciella tid – ”First Five”. Och visst tycker jag att det är spännande. Den första finländska dokumentärserien i sitt slag gjord av ett amerikanskt bolag och den ska visas världen över.

 

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande, justitieminister

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet