Henriksson slår rekord som justitieminister

04.06.2023 kl. 10:00
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson har på söndagen den 4 juni fungerat som justitieminister sammanlagt 2898 dagar. Hon blir därmed den minister som innehaft justitieministerposten längst i Finland.

– Det känns rätt overkligt att jag nu är den som varit längst tid  justitieminister i Finland. Jag är mycket tacksam för det förtroende jag fått. Att stå upp för rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna såväl här hemma i Finland som vid EU-borden har alltid varit viktigt för mig.

– Bland de reformer jag drivit igenom känns totalreformen av sexualbrottslagstitftingen som trädde ikraft nu från årsskiftet 1.1.2023 som den enskilt viktigaste, säger Henriksson.

Henriksson anser att man aldrig ska ta något för givet. Tvärtom ska man aktivt jobba och stå upp för allas lika värde, rätt till lika behandling och en rättvis rättegång.

– Det viktigaste nu i Finlands rättsvård är att fortsätta jobba för kortare behandlingstider i våra domstolar  samt mänskors tillgång till ett effektivt rättskydd och förbättrande av brottsoffrens ställning, säger Henriksson.

Henriksson utnämndes första gången till justitieminister i Katainens regering år 2011 och fortsatte därpå i Stubbs regering 2014. Henriksson utnämndes till justitieminister igen år 2019 i Rinnes regering och fortsatte med samma uppdrag i Marins regering samma år.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen