ÖT: Rasismen ska bort

09.09.2023 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 9.9.2023.

Riksdagen har inlett sin höstsession den här veckan. Själv har jag kommit väl igång med mitt nya uppdrag som undervisningsminister efter en politisk sommar som nog saknar motstycke. Men arbetet har lett till resultat. Det som föreföll som en stundvis hopplös situation, har landat i att samtliga ministrar i regeringen tar avstånd från alla former av rasism och lovar jobba aktivt för att främja jämlikhet och icke-diskriminering såväl nationellt som internationellt. Arbetet mot rasism och diskriminering effektiveras, och det är mycket viktigt.


Debatten om regeringens meddelande mot rasism gick av stapeln i riksdagen i onsdags. Utmärkande var att egentligen alla partier – också oppositionen – ansåg att regeringens meddelande i sig var bra. Innehållet i de 23 punkter med åtgärder som regeringen, inklusive de sannfinländska ministrarna och riksdagsgruppen, förbundit sig till, ansågs vara de rätta. För mig och för SFP var utgångspunkten hela tiden att meddelandet måste vara trovärdigt och innehålla tillräckligt konkreta åtgärder. För SFP har det också handlat om vår fortsatta regeringsmedverkan. Utan ett trovärdigt dokument hade vi inte kunnat fortsätta.

Arbetet mot rasism och för att främja jämlikhet och icke-diskriminering behöver göras kontinuerligt och målmedvetet. Det handlar om att alla mänskor ska behandlas lika och känna sig trygga. Så är det inte i dagens Finland, och varje fall av diskriminering är ett för mycket. Vi har alla ett ansvar för hur vi talar om minoriteter och hur vi bemöter varandra, vi kan alla vara med och påverka samhällsklimatet till det bättre.

Det är också viktigt att minnas att meddelandet är en vägkarta för åtgärderna regeringen kommer att vidta under perioden. Jag lovar att SFP i regeringen kommer att fortsätta vara en drivande kraft då det gäller att förverkliga det vi nu kommit överens om. Det ska inte bli en papperstiger som dammar i något hörn.Under sommaren har jag också otaliga gånger fått svara på frågan om SFP ska ha en egen presidentkandidat. I torsdags beslöt vi efter en grundlig diskussion i partistyrelsen att vi inte ställer upp någon egen kandidat. Läget är speciellt. För SFP är det viktigt att Finlands nästa president står upp för de liberala värderingarna, demokrati, mänskliga rättigheter samt för rättsstatsprincipen. Flera liberala kandidater har meddelat att de ställer upp och därför vill jag och SFP inte bidra till att splittra det liberala fältet ytterligare. SFP kommer inte heller att ställa sig bakom någon enskild kandidat i valet. Däremot kommer vi att delta aktivt i den politiska debatten om Finlands väg framåt.Veckan bjöd också på min första utlandsresa som undervisningsminister. I tisdags var jag i Paris på UNESCOs högkvarter. Jag hade glädjen att tala på ett stort internationellt seminarium om digitaliseringen och skolan. Det var också roligt att märka hur uppskattat och respekterat Finland är i internationella sammanhang som rör utbildningspolitik. Finland väcker stort intresse i omvärlden.

Samtidigt är det klart att en god och jämlik utbildning är något vi behöver fortsätta arbeta för. De satsningar regeringen nu gör på skolan och på att stärka elevernas grundfärdigheter att läsa, skriva och räkna är viktiga. Slutligen. Budgetrian ligger snart framför och vårt land behöver framtidstro. Det gäller också i regionerna. För exporten och näringslivet är fungerande förbindelser och en god infrastruktur A och O. I regeringsprogrammet har vi kommit överens att Finavias flygplatsnät bevaras i sin nuvarande form. Att flygförbindelserna till Karleby-Jakobstads flygfält i Kronoby behöver fortsätta är nödvändigt.

Arbetet för att föra Finland framåt fortsätter.

 

Anna-Maja Henriksson

Undervisningsminister, SFP:s ordförande

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen