ÖT: Finland på världskartan

21.10.2023 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 21.10.2023.

Jag hade precis landat i Indien på min tjänsteresa då beskedet om president Martti Ahtisaaris bortgång nådde mig. Det är med stor tacksamhet och värme jag minns honom. Han var en fredens man som gjorde en enastående livsgärning. Hans engagemang för fred, frihet, utbildning och mänskliga rättigheter var genuint och stort. Och han åstadkom resultat runtom i världen.

President Ahtisaari var en stark förespråkare för ett jämlikt skolsystem. Detta budskap har också varit i fokus under min resa i Indien denna vecka. Syftet har varit att främja exporten för finländska utbildningsaktörer samt utöka samarbetet mellan Finland och Indien. Jag har besökt tre delstater i södra delen av landet: Karnataka, Kerala och Tamil Nadu.

Indien har nyligen blivit världens folkrikaste land. I och med sitt utvecklingsarbete inom utbildningssektorn är landet en intressant samarbetspartner för Finland. På grund av vår åldrande befolkning behöver vi också arbetskraft och studerande från andra länder. Indien hör därför till de länder som regeringen nu fokuserar på.

Under resan träffade jag ministrar och experter från hela världen. Jag hade glädjen att hålla flera tal och delta i paneldebatter på Asiens största utbildningsmässa. Det har varit fantastiskt fint att se att intresset för Finland är oerhört stort i Indien. Vårt utbildningssystem från småbarnspedagogik till högskolenivå ses som en förebild. Efter mina framträdanden trängdes människor runt mig för att få en pratstund och ta foton med den för dem exotiska ministern. Det är viktigt att vi tar vara på den positiva bild vi nu har och stärker Finlands internationella profil och våra exportmöjligheter.

Jag har haft många goda diskussioner med såväl studerande som experter. Till det mest spännande hörde att besöka lokala skolor och bli varmt emottagen. Mina möten med indiska ministrar har varit viktiga för att skapa förutsättningar för samarbete.

Finland behöver tillväxt. Där är såväl en välutbildad befolkning som fungerande infrastruktur A och O. Under de senaste veckorna har regeringens budgetförslag debatterats i riksdagen. Som undervisningsminister gläds jag över att regeringen satsar på skolan och utbildningen. Finansieringen för den grundläggande utbildningen ökar permanent med 200 miljoner euro under valperioden. Regeringen gör också en historisk satsning på forskning, utveckling och innovationer.

Som SFP:s partiordförande jobbar jag målmedvetet för att stärka svenskan och tvåspråkigheten i Finland. Det stora språkprovet blir nu avgiftsfritt. Det här är något som SFP har jobbat för länge. Viktigt är också att regeringen satsar på läromedel på svenska och de samiska språken. Vi stärker den svenskspråkiga integrationsutbildningen med en miljon euro år 2024, vilket är anmärkningsvärt. Enligt regeringsprogrammet ska 5–10 procent av de som kommer till Finland integreras på svenska. Också den svenskspråkiga polis- och räddningsutbildningen får tilläggsanslag.

Regeringen föreslår märkbara infrastruktursatsningar, och resultatet av SFP:s långsiktiga arbete syns också i Österbotten. Bland annat satsar vi på förbättringar av riksväg åtta, sträckan Edsevö-Lepplax samt Ytterjeppo planskilda korsning, och färdigställer Jakobstads hamnväg. De regionala flygförbindelserna tryggas, bland annat till Karleby-Jakobstads flygplats. Det har betydelse att SFP sitter i regeringen.

Slutligen. Det världspolitiska läget är mycket spänt och civila människor blir offer för besinningslöst våld och krig. Nu mer än någonsin skulle världen behöva fler människor som Martti Ahtisaari.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet