ÖT: Nödvändiga beslut och framtidstro

24.11.2023 kl. 10:20
Kolumnen publicerades i Österbottens tidning den 24.11.2023.

Under de senaste veckorna har fokus varit på Finlands östgräns. Situationen vid gränsen har inte blivit bättre. Sedan början av hösten har närmare tusen personer som saknat visum eller uppehållstillstånd i Finland anlänt från Ryssland.

Situationen är mycket allvarlig. Varför det? Jo, för att det enligt våra myndigheter handlar om organiserad verksamhet. Allt tyder på att det är fråga om så kallad ”instrumentaliserad inresa”, där asylsökande utnyttjas som ett påverkningsmedel av en främmande makt. Det ger tillfälle för kriminella som idkar mänskohandel att sko sig.

De ryska myndigheterna har under den senaste veckan inte visat något som helst intresse att ingripa. Tvärtom! Därför är det här allvarligt och därför handlar det inte i första hand om en flyktingfråga utan om en fråga om nationell säkerhet.

Det är viktigt att komma ihåg den stora bilden när vi diskuterar situationen vid östgränsen: Finland har blivit medlem av Nato. Det tycker inte Putin och hans Ryssland om. Samtidigt pågår fortsättningsvis Rysslands brutala anfallskrig för fullt i Ukraina. Finland har stött och kommer att fortsätta stöda Ukraina, så länge det behövs.

Vi har vetat att vi kommer att kunna utsättas för ”elakheter” av vår östra granne. Den situation vi nu befinner oss i har inte uppstått i ett vakuum. Det handlar om hybridpåverkan av Ryssland vars syfte är att försöka skapa osäkerhet och splittra vårt samhälle. Det kan också handla om att försvaga vårt stöd för Ukraina genom att försöka rikta vårt fokus annanstans.

Finland accepterar under inga omständigheter den här typen av påverkan. Därför har regeringen också agerat snabbt och resolut: Redan förra veckan beslöt vi stänga gränsövergångsställen och koncentrera behandlingen av asylsökningar till två ställen vid östgränsen.

Tyvärr ändrade Ryssland inte sitt beteende. Därför har nu ytterligare åtgärder vidtagits. Den här veckan beslöt regeringen stänga alla gränsövergångsställen vid östgränsen förutom Raja-Jooseppi längst i norr.

Målet med åtgärderna är att läget ska normaliseras. Så snart det sker upphävs begränsningarna.

Besluten är exceptionella, men också omständigheterna är exceptionella. Samtidigt är det viktigt att understryka att våra åtgärder inte är riktade mot någon, utan handlar om att trygga våra gränser och vår nationella säkerhet. Den som har orsakat situationen, nämligen ledningen i Kreml, kan också få ett slut på den om man så vill.

Det är också klart att alla åtgärder som görs måste gå att motivera som nödvändiga och proportionerliga. Finland är och ska förbli en rättsstat. Vi måste alltid vara måna om grundlagsenlighet och mänskliga rättigheter. Mänskor ska inte heller få utnyttjas och användas som medel av en främmande makt. Rätten att ansöka om asyl fortsätter gälla och grunderna för Finlands asylpolitik förändras inte med dessa beslut.

I torsdags deltog jag i mitt första EU-ministerrådsmöte i egenskap av undervisningsminister. Jag träffade också en av kommissionens vice ordförande. Budskapet var klart – att man också i EU noga följer med läget vid östgränsen i Finland. Det har också blivit klart att EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex ska bistå Finland vid gränsen med cirka 50 personer.

Men vi har också goda nyheter den här veckan. Som undervisningsminister har jag beviljat 13,7 miljoner euro i statsunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden, såsom Ukraina. Till mottagarna hör många kommuner i Österbotten, som Jakobstad, Vörå, Malax och Vasa.

Vi har nyligen också beviljat Kpedu i Karleby rätten att erbjuda grundexamen inom processindustrin på engelska. Ett viktigt beslut för exportindustrin. Vi behöver få hjulen att rulla!

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen