Henriksson: Viktiga satsningar på vägar, kultur och tillväxt i Österbotten

12.12.2023 kl. 11:00
Att SFP sitter med i regeringen har stor betydelse, det ser vi nu igen rent konkret.

Riksdagens finansutskott har i dag presenterat listan på de projekt som beviljas så kallade julklappspengar. På listan finns många för Österbotten viktiga projekt, som SFP och Svenska riksdagsgruppen länge arbetat för. Bland annat får planeringen av rondellen mellan Furuholmsvägen och Södra Larsmovägen ett anslag på 200 000 euro, och Purmovägen tilldelas 250 000 euro. Därtill utdelas 190 000 euro för att inleda ett projekt som utvecklar smartare transport längs Riksväg 8.

– Att SFP sitter med i regeringen har stor betydelse, det ser vi nu igen rent konkret. Korsningen mellan Furuholmsvägen och Södra Larsmovägen har länge varit i behov av en förnyelse. Det är ofta livlig trafik i korsningen och det behövs nya lösningar speciellt för lättrafiken. Också satsningarna på Riksväg 8, som är en livsnerv för exportkustens logistik, är ytterst välkomna. Fungerande infrastruktur är A och O för en levande landsbygd. Att vägarna är i skick är viktigt för regionens befolkning och för näringslivet, säger Henriksson.

I Österbotten finns också flera andra glädjande satsningar som gynnar hela regionen och näringslivet i stort. Anslag får exempelvis elektrifieringen av Karleby-Jakobstad flygfält, 300 000 euro, samt restaureringen av en del av Vexalavägen samt Monäsvägen i Nykarleby som får ett anslag på 500 000 euro. Henriksson berättar också att samarbetet mellan SFP och KD när det gäller intrastruktursatsningarna fungerat mycket väl. 

Henriksson gläds också över att replikbygget Jacobstads Wapen får ett anslag på 100 000 euro för restaurering, så att galeasen ska kunna segla igen. 

– Jacobstads Wapen är en otroligt viktig och unik del av den finländska sjöfartshistorien. Restaureringen är betydelsefull för turismen i regionen men också för att kunna ta vara på det gedigna sjöhistoriska kunnandet i staden och hela regionen, säger Henriksson. Hon hoppas att vi nu ska få se Jacobstads Wapen med fulla segel igen besöka hamnar längs den finska kusten.  

Så kallade julklappspengar har också beviljats  till den svenskspråkiga räddningsutbildningen i Helsingfors med ett anslag på 50 000 euro.

Utöver dessa anslag har pengar också beviljats till ändamål inom utbildning och kultur, som gynnar hela Svenskfinland. Bland dessa finns anslag till Ung företagsamhet och ekonomi NYT (100 000 euro), Klockriketeaterns turnénätverk för scenkonst (95 000 euro) samt Centrumet för nycirkus rf (70 000 euro). Till Brottsofferjouren delas även 200 000 euro.

– Det behövs fortsatta satsningar på företagsamhet och kultur speciellt bland barn och unga. Därför är jag otroligt glad att riksdagen riktar satsningar på just detta, säger Henriksson.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen