VBL: Det här bådar gott för framtiden

15.12.2023 kl. 15:00
Kolumnen publicerades i Vasabladet den 15.12.2023.

Ännu ett år går mot sitt slut. Ett år som på många sätt varit dramatiskt, såväl här hemma i Finland som ute i världen. Krigen i Ukraina och på Gazaremsan lämnar ingen oberörd. Allt det lidande som civila mänskor, kvinnor och barn, måste utstå, måste få ett slut.

Allt kan inte lilla Finland påverka, men vi ska göra det vi kan. Därför är vårt fortsatta orubbliga stöd till Ukraina viktigt och därför var det viktigt att Finland i FN:s säkerhetsråd i veckan röstade för omedelbart eldupphör i Gaza, så att den humanitära hjälpen kan nå fram.

Också i riksdagen gör jag och SFP:s ledamöter vårt bästa för att påverka saker i rätt riktning och få till stånd goda beslut i en ekonomiskt mycket svår tid för vårt land. Här i Österbotten syns det rent konkret då riksdagen den här veckan fattade beslut om sina så kallade julklappspengar.

Det är många projekt som vi länge arbetat för som nu kan gå vidare. Med hjälp av julklappspengarna kan vi främja kultur- och ungdomsverksamhet på svenska i hela Finland, och stöda räddningsutbildningen på svenska. Samtidigt får flera viktiga väg- och trafikprojekt i olika delar av Österbotten anslag, bland dem planeringen av Vasabanan mellan Vasa centrum och Vasklot hamn, vägförbindelser i Sundom, Västerhankmo och Vörå, bara för att nämna några. Också pengar för utvecklande av smarta trafiklösningar på riksväg 8 finns med.

Som undervisningsminister gläder jag mig också stort över att Vasa universitet beviljas 450 000 euro för utvecklande av vätgasforskning. Tillsammans med de positiva beslut som vi i regeringen också fattade i torsdags, gällande energistöd till Westenergy i Korsholm för deras innovativa arbete med insamling och återanvändning av koldioxid och till Koppö Energia i Kristinestad, bådar det här gott för framtiden. Satsningarna på infrastruktur och innovativ teknologi som stöder den gröna omställningen stärker hela regionens livskraft.

Och på tal om forskning och innovationer. En förutsättning för ett framgångsrikt Finland och Österbotten i framtiden är en god utbildning. Därför är det så viktigt att nästa års budget också innehåller satsningar på skolan och småbarnspedagogiken. Pisaresultaten för 2022, som publicerades förra veckan, visar att de finländska barnens kunskaper har sjunkit sedan senaste mätning. Fortfarande är vi ändå på en bättre nivå än OECD-länderna i medeltal. En positiv sak är att den finlandssvenska skolan klarar sig bättre. Men att läskunnigheten överlag blivit sämre såväl bland svensk- som finskspråkiga elever är oroande.

Både elever och lärare behöver arbetsro i skolan. Som en del av lösningen kommer vi att öka antalet årsveckotimmar i de lägre klasserna med tre timmar. Läroplanen utvidgas inte, utan det här innebär att eleverna får fler timmar på sig att lära sig läsa, skriva och räkna. Arbetet med att stärka elevernas kunskaper och svänga trenden är stort, men inte omöjligt.

Slutligen. Den här veckan har regeringen godkänt förslaget till ny sametingslag. Samerna är Europas enda ursprungsfolk och har rätt till sin egen kultur, till sitt språk samt sina traditionella näringar. Finland har upprepade gånger fått anmärkningar av olika FN-organ som övervakar efterlevnaden av de internationella avtalen om mänskliga rättigheter. Som tidigare justitieminister har jag jobbat med frågan i över tio år. Därför är jag också personligen oerhört glad att förslaget nu går vidare, och det är en stor arbetsseger för SFP, men framförallt för samerna själva. Nu hoppas jag på en saklig och bra behandling i riksdagen.

Med dessa tankar vill jag önska alla er läsare en god och fridfull jul.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen