Henriksson: Mer arbetskraftsinvandring tryggar framtidens välfärd

03.02.2024 kl. 12:15
Vårt lands ekonomiska tillväxt och framtida välfärd hänger också på att fler människor vill komma till Finland för att jobba, både inom vården och inom andra branscher.
Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt tal till SFP:s partifullmäktige i Åbo den 3 februari behovet av hållbara vårdlösningar och behovet av kunnig arbetskraft.
 
– Situationen inom vården är en av de frågor jag får mest kontakter om just nu. Vi står inför stora utmaningar med en skriande personalbrist och för långa vårdköer, samtidigt som många oroar sig för hur och var man får vård i framtiden. Vår uppgift måste vara att se till att allas rätt till jämlik vård tryggas också framöver, säger Henriksson.

– Att till exempel stänga jourer nattetid minskar inte behovet av vård. Hälsoproblem kan inte planeras in så att de enbart inträffar dagtid. Längre avstånd påverkar naturligtvis patientsäkerheten negativt. Tvärtom kommer vårdbehovet att växa. Regeringens åtgärder med fler studieplatser och bättre arbetsförhållanden inom branschen samt mer internationell rekrytering måste genomföras så fort som möjligt, fortsätter Henriksson.
 
– Vårt lands ekonomiska tillväxt och framtida välfärd hänger också på att fler människor vill komma till Finland för att jobba, både inom vården och inom andra branscher. Vi måste på allvar se över alla hinder som finns. Till exempel är det klart avskräckande om det finns en risk att man blir tvungen att lämna landet ifall man inte hittat ett nytt jobb inom tre månader från att man blivit arbetslös, säger Henriksson. 
 
– Därför är jag glad att statsminister Orpo i morse bekräftade att regeringens alla fyra partier har en överenskommelse som innebär ändring av den så kallade tremånadersregeln. Nu får specialsakkunniga en tid på sex månader att söka nytt jobb, något SFP aktivt arbetat för. SFP:s mål är att framledes behandla samtliga utländska arbetstagare på samma sätt, avslutar Henriksson.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet