Henriksson: Nu ska stora språkprovet bli avgiftsfritt

25.04.2024 kl. 15:13
Nu ska det så kallade stora språkprovet äntligen bli avgiftsfritt. Det här är en åtgärd som SFP länge har jobbat för.

Regeringen har idag fattat beslut om en regeringsproposition genom vilken det så kallade stora språkprovet, det vill säga språkexamen för statsförvaltningen som påvisar utmärkta kunskaper i finska eller svenska, ska göras avgiftsfritt. SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson gläds över att propositionen nu går vidare till riksdagen och konstaterar att SFP:s arbete ger resultat.

– Nu ska det så kallade stora språkprovet äntligen bli avgiftsfritt. Det här är en åtgärd som SFP länge har jobbat för. Kravet på att avlägga en separat, kostsam examen har försatt finskspråkiga och svenskspråkiga i en ojämlik situation. Med den här ändringen hoppas jag att också att vi framöver ser fler svenskspråkiga som söker sig till statliga tjänster, säger SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Syftet med avgiftsfriheten är också att göra det lättare för personer som fått sin utbildning på svenska att söka anställning vid statliga myndigheter. Genom detta förbättras myndigheternas förutsättningar att tillhandahålla service på båda nationalspråken. Detta är viktigt för att de språkliga rättigheterna ska kunna tillgodoses.

Behörighetskravet för statliga tjänster är i regel utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska. Personer med finskspråkig utbildning kan styrka kunskaperna i svenska genom sina universitetsstudier, medan de som fått sin utbildning på svenska måste styrka kunskaperna i finska genom en separat examen. År 2024 är priset för examen 514 euro om examen i muntliga och skriftliga färdigheter avläggs samtidigt. 

Enligt regeringens proposition ska språkexamen för statsförvaltningen som påvisar utmärkta kunskaper i finska eller svenska i fortsättningen kunna avläggas avgiftsfritt av dem som har avlagt studentexamen eller högskoleexamen eller som för närvarande studerar i syfte att avlägga högskoleexamen. Anmälan till examen ska kunna göras avgiftsfritt tre gånger.

Henriksson ledde som justitieminister beredningen av nationalspråksstrategin, som godkändes genom statsrådets principbeslut under den förra regeringsperioden. Enligt strategin granskas möjligheten att sänka priset på språkexamina som gäller utmärkta kunskaper i finska och svenska. 

-Regeringen Orpo har förbundit sig till att främja de språkliga rättigheterna genom att fortsätta genomförandet av de åtgärder som anges i nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet. Enligt regeringsprogrammet ska avgiftsfrihet införas för de språkexamina som bevisar kunskaper i finska och svenska och som utgör ett krav för statsförvaltningens personal. Detta förverkligas nu, konstaterar Henriksson.

Ändringen avses träda i kraft den 1.7.2024.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet